Закони руху планет

Принципи розташування планет відносно Землі й Сонця, аналіз конфігурації "протистояння" Марса. Особливості розташування орбіт Меркурія та Венери, поняття елонгації. Характеристика законів всесвітнього тяжіння і Кеплера, визначення астрономічної одиниці.

Подобные документы

 • Дослідження планет земної групи. Аналіз відомостей про будову поверхні та атмосфери Меркурія, Венери, Землі й Марса. Панорама поверхні Венери, передана на Землю автоматичною станцією. Характеристика форм марсіанських кратерів. Відмінність сонячних діб.

  реферат, добавлен 05.09.2011

 • Загальне поняття та особливості першої, другої та третьої космічної швидкості, співвідношення між ними. Друга космічна швидкість на поверхні деяких небесних тіл. Загальна характеристика фізичних законів Кеплера, які описують рух планет навколо Сонця.

  реферат, добавлен 18.12.2010

 • Геліоцентрична концепція розташування Сонця у Сонячній системі. Вивчення основних ідей астрономічної моделі Птолемея. Микола Коперник та його досягнення в астрономії. Фотоматеріали про зірку Сонце. Вивчення розташування та основних характеристик планет.

  презентация, добавлен 04.04.2014

 • Перелік планет, які входять до складу Сонячної системи. Показники маси, діаметру, температури, тривалості доби, відстані від Сонця, періоду обертання по орбіті, прискорення вільного падіння Юпітера, Венери, Марса, Сатурна, Урана, Нептуна та Меркурія.

  презентация, добавлен 02.12.2012

 • Різні діаметри планет та їхня віддаленість від Сонця, відмінність у масі, будові їхніх поверхонь і надр, густоти речовин. Маятник Фуко як доказ обертання Землі навколо осі. Визначення розміру земної кулі Ератосфеном. Супутники планет Сонячної системи.

  статья, добавлен 29.06.2013

 • Супутники планет як невеликі тіла Сонячної системи, що обертаються навколо планет під дією їх тяжіння. Освоєння Місяця та вивчення складу, вік ділянок поверхні, їх геологію, та приливну історію місячної орбіти. Походження природних супутників планет.

  реферат, добавлен 25.09.2014

 • Юпітер - один з найбільших і найближчих до Сонця планет-гігантів. Оцінка специфічних особливостей осьового обертання Урана. Місяць - єдиний природний супутник Землі. Характеристика різних точок зору на виникнення системи планетарних кілець Сатурна.

  реферат, добавлен 24.11.2014

 • Перші відомості про поверхню Венери, отримані з Землі у 1930-х рр. за допомогою радіотелескопів. Планетарні характеристик Венери, їх порівняння з аналогічними показниками Землі. Наявність та склад атмосфери Венери. Проходження Венери перед диском Сонця.

  презентация, добавлен 20.03.2014

 • Вивчення діаметру та маси Сонця як найближчої зорі до Землі, його будова, елементи та температура на поверхні. Об'єм Сонця у співвідношенні планет. Поняття конвекції, гранул та сонячної корони. Хромосфера Сонця з протуберанцями, сутність чорних дир.

  презентация, добавлен 13.04.2015

 • Устрій світу, в якому ми живемо. Уявлення про розташування в просторі й русі Землі, Сонця, Місяця, планет, зірок та інших небесних тіл. Перші моделі світу. Перша геліоцентрична система. Cистема Птолемея, світ Коперника. Галактика, зоряні світи та Всесвіт.

  реферат, добавлен 26.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.