Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни

Законодавча база, порядок та організація евакуації продуктивних сил України. Особливості її проведення в різних регіонах республіки. Роль української економіки у зміцненні матеріальних і трудових ресурсів Радянського Союзу на початковому етапі війни.

Подобные документы

 • Окремі події з історії Уманщини періоду Великої Вітчизняної війни. Окупація Умані фашистськими військами. Діяльність підпільних організацій та груп, що діяли на території краю. Облави по селах Уманщини. Налагодження підпілля зв'язку із партизанами.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Визначення правового статуса фольксдойче Півдня України, становлення радянської влади до етнічних німців напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни. Дані про формування будівельних батальйонів НКВС, з яких розпочала своє існування трудоармія.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Дослідження на основі архівних матеріалів питань, пов’язаних з умовами життя і боротьби проти фашистських загарбників неповнолітніх жителів у Черкаському краї в роки Великої Вітчизняної війни. Аналіз змін, які сталися в житті молоді в той період.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Територіальні захоплення Німеччини та Радянського Союзу в роки Другої світової війни. Мова про інтереси СРСР щодо Південного Сходу Європи у таємному протоколі до Пакту про ненапад. Україна напередодні війни, процес насильницької радянізації з її початком.

  реферат, добавлен 28.12.2011

 • Дослідження структури охорони здоров’я на початок окупації та основні проблеми евакуації медичної галузі за межі Української Соціалістичної Республіки. Принципі та підходи до їх вирішення, аналіз ефективності та результативності процесу евакуації.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Історіософія проблеми Першої Світової війни (Великої війни). Методи розв’язання внутрішніх конфліктів за умов громадянської війни. Чотири етапи становлення національної держави. Актуалізація "українського питання" у суспільстві в роки Великої війни.

  доклад, добавлен 22.08.2017

 • Перехід західноукраїнських земель до складу Радянського Союзу. Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Героїчна оборона Києва. Окупація українських земель. Аналіз поводження німецьких військ. Звільнення України від загарбників.

  топик, добавлен 18.02.2015

 • Положення церков євангельських християн, баптистів, п’ятидесятників на території України у роки Другої світової війни. Міжконфесійні стосунки протестантських церков. Політика радянського та німецького керівництва по відношенню до протестантських церков.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Виділення, осмислення та наративне відтворення головних причин, базових характеристик та ключових сенсів драматичних подій 2014 року на Донбасі. Розуміння російсько-української війни як невідворотного етапу національно-визвольного руху України.

  статья, добавлен 01.06.2017

 • Аналіз взаємовідносин між Фінляндською республікою, Німеччиною, Радянським Союзом на початку Другої світової війни. Політичні і військові діячі республіки, що зіграли чималу роль під час світової війни: Вяйне Таннер, К.-Г. Маннергейм, Юго Кусті Паасиківі.

  статья, добавлен 15.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.