Концепція "епічного театру"

Вивчення особливостей форм і прийомів виразу авторської свідомості. характеристика специфіки авторського драматургічного слова в "епічному театрі" Б. Брехта. Особливості філософської сторони п'єси. Вивчення аспектів принципу "феноменального театру".

Подобные документы

 • Історичні етапи розвитку російського театру. Прищеплювання смаку до драматичної творчості за допомогою ігрищ. Обряди та ігри, ритуальні дії - джерело російського театрального мистецтва. Ігрища народних лицедіїв – скоморохів. Виникнення придворного театру.

  реферат, добавлен 19.03.2012

 • Дослідження праць Леся Курбаса в Гуцульському театрі, створеному Г. Хоткевичем 1910 році в Галичині. Функціональні обов’язки митця та режисера. Вивчення фактів творчої біографії Л. Курбаса. Гастрольні подорожі частини колективу Гуцульського театру.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Спроби відродження національного театру у 1860-х роках. Започаткування українського реалістичного професійного театру виставою "Наталка Полтавка" під керівництвом М. Кропивницького. Роль М. Старицького та М. Садовського у становленні українського театру.

  презентация, добавлен 04.03.2015

 • Розгляд історії виникнення та розвитку сербського театру. На сьогодні у Сербії існує 35 професійних театрів, три вищих школи театру (факультет драматичного мистецтва в Белграді, Академії мистецтв у Новому Саді і на факультеті мистецтв у Пріштіні).

  реферат, добавлен 15.01.2011

 • Втілення на кону Харківського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка п’єс та інсценізацій творів поета. Аналіз спектаклів за творами Кобзаря та перестановка акцентів у діях персонажів. Психологічне обґрунтування нового трактування авторського тексту.

  статья, добавлен 12.08.2016

 • Передумови виникнення стаціонарного театру малих форм. Основні аспекти виникнення, розвитку і трансформації театрів малих форм Харкова. Мистецькі засади та репертуарні принципи театру "Веселий Пролетар". Харківські театри малих форм у 1918-1922 роках.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Проблеми діалогу сучасного суспільства, ролі театру, як фактора міжкультурної комунікації. Специфіка театральної ігрової дії як семіотичного ансамблю, заснованого на різнорідних засобах художньої виразності. Синкретичний характер китайського театру.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Праця Леся Курбаса на посаді співрежисера та співадміністратора "Гуцульського театру", створеного Гнатом Хоткевичем. Літературна діяльність Хоткевича. Творчий талант Леся Курбаса. Корифей українського побутового театру Микола Карпович Садовський.

  презентация, добавлен 19.12.2016

 • Простеження динаміки художнього втілення творів Т. Шевченка та образу Пророка на сцені ужгородського театру. Створення в Ужгороді професійного театру. Знайомство ужгородців із творами Т. Шевченка. Здійснення постановки "Гайдамаки" режисером О. Загаровим.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Дослідження внеску видатного українського режисера, засновника театру "Березіль" Леся Курбаса стосовно художнього слова як особливого напрямку в мистецтві драматичного актора. Робота над диханням, дикцією, голосом та віршами на театральній сцені.

  статья, добавлен 14.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.