Культура Київської Русі в напрямках архітектури

Вплив різних факторів на культурний процес у Київській Русі. Архітектура в період феодальної роздробленості. Дерев’яна архітектура та поява кам’яних будівель на Київській Русі. Найвизначніші пам’ятки архітектури: Софійський собор, Кирилівська церква і ін.

Подобные документы

 • Опис дерев’яної архітектури Київської Русі. Поява та розвиток кам’яної архітектури на Київській Русі. Характеристика києво-чернігівської архітектури, її найвизначніші пам’ятки: Десятинна та Кирилівська церкви, Софійський та Михайлівський собор у Києві.

  реферат, добавлен 25.11.2010

 • Дерев’яна архітектура, поява кам’яних будівель на Київській Русі. Традиції дерев'яного будівництва, архітектурний вигляд міст і сіл. Зведення перших кам’яних будівель на Русі під керівництвом візантійських архітекторів. Десятинна церква, Софійський собор.

  реферат, добавлен 28.10.2012

 • Опис дерев’яної архітектури Київської Русі. Історія її появи на Русі та перші кам’яні споруди. Основні риси києво-чернігівської архітектури. Деякі пам’ятки давньої архітектури Києва: Десятинна та Кирилівська церкви, Софійський та Михайлівський собори.

  реферат, добавлен 07.11.2017

 • "Місто Ярослава" у Києві як новий етап розвитку монументальної архітектури на Русі. Софія Київська та Михайлівський собор - видатні пам'ятки світового зодчества. Розвиток дерев’яної та кам’яної архітектури. Основні риси києво-чернігівської архітектури.

  реферат, добавлен 16.01.2012

 • Дерев'яні будівлі Київської Русі. Поява монументальної кам'яної архітектури після знайомства з візантійською культурою. Будівлі ансамблю "міста Ярослава" в Києві. Тринефна восьмистовпна споруда з банями, хрещата форма внутрішніх стовпів, двоярусні аркади.

  презентация, добавлен 15.01.2016

 • Шедеври дерев'яної архітектури на Русі. Легенда про прекрасне місто Кітеж. Художня композиція Преображенської церкви міста, різноманітні гіпотези про її будування. Інші пам'ятки народної архітектурної творчості, що створені на Кіжському острові.

  доклад, добавлен 01.07.2012

 • Розвиток дерев'яного церковного будівництва у Карпатах у XVII-XIX століттях. Вплив західноєвропейської культури на способи теслярства і будування дерев'яних храмів на Бойківщині, Лемківщині і Гуцульщині. Конструктивні особливості дерев’яних дзвіниць.

  реферат, добавлен 21.11.2017

 • Розгляд особливостей середньовічної культури Західної Європи. Католицька церква та її вплив на розвиток архітектури. Романський стиль та його основні риси. Шедеври готичної архітектури (Нотр–Дам де Парі, Кельнський, Рейнський собори та інші пам’ятки).

  курсовая работа, добавлен 12.05.2014

 • Розвиток дерев'яного церковного будівництва на Карпатах у XVII-XIX століттях. Вплив західноєвропейської культури на способи теслярства і систему будування дерев'яних храмів на Бойківщині та Лемківщині. Особливості п'ятиверхих церков на Гуцульщині.

  реферат, добавлен 27.04.2013

 • Визначення сукупності відкритих питань первинної архітектури Кирилівської церкви в контексті розвитку архітектури Київської Русі кінця XI - у першій половині XII століття, натурні дослідження пам’яток, необхідних для вирішення сформульованих питань.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Дослідження історії архітектури Поділля. Зародження в Україні мурованого оборонного будівництва. Визначні пам’ятки архітектури Поділля: церква-замок у Шарівці; Спасо-Преображенська церква 1600 р. с. Залужжя; Онуфріївська церква ХVІ ст. смт Гусятин та ін.

  реферат, добавлен 30.08.2018

 • Вали Білгорода, могутньої фортеці, закладеної Володимиром Великим як зразок давньоруських оборонних укріплень. Особливості забудови великих міст. Використання кам'яних матеріалів у будівництві храмів Київської Русі. Художнє значення мозаїчного мистецтва.

  реферат, добавлен 23.10.2014

 • Поняття дерев'яної архітектури, її особливості та відмінності від "московської". Принципи побудови та конструкційна схема церков на території сучасної України. Вплив готичного римо-католицького стилю архітектури на церкви у західних територіях України.

  реферат, добавлен 18.05.2015

 • Дослідження особливостей дерев’яної архітектури Покуття та Коломиї: культових споруд і дерев’яних храмі. Естетична цінність дерев’яного народного зодчества. Опис архітектурно-конструктивних форм і деталей, елементів декору і особливої гармонії пропорцій.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • Архітектурні форми в пейзажі. Еволюція архітектури з дерева. Мистецтво бойківської архітектури в аспекті історії, теорії та філософії мистецтва. Пам'ятки національного і світового значення. Різноманітність дерев'яних бойківських дзвіниць і церков.

  реферат, добавлен 27.04.2013

 • Пам'ятки архітектури міста Коломиї, залишені творцями минулих епох. Розвиток архітектурної справи в Коломиї. Дерев'яна архітектура краю. Архітектура Коломиї після Другої світової війни. Елементи механічного поєднання стилів, малі архітектурні форми.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • X століття - вік становлення Київської Русі, об'єднання східнослов'янських племен, прийняття християнства. Софія Київська - видатний твір мистецтва. Настінні розписи одинадцятого століття. Древня кладка Золотих воріт. Архітектура Давнього Новгорода.

  реферат, добавлен 18.05.2012

 • Виявлення чинників, які впливали на становлення і формування архітектури галицької мурованої церкви. Визначення структури розподілу мурованих та дерев’яних церков по деканатах, встановлення залежності між назвою храму і його містобудівною орієнтацією.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Дослідження будівництва дерев’яних церковних споруд на Гуцульщини. Вивчення генези сакральної архітектури у Карпатах. Схеми організації просторів східної церкви. Типи хрестовидного плану на основі зрубу. Основні конструкції одноверхих храмів і церков.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження розвитку цивільної архітектури України-Гетьманщини на прикладі архітектури батуринських урядових будівель XVIII ст. Особливості їх розташування та побудови. Розміри адміністративних споруд. Характеристика системи опалення та інтер'єру.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Зародження та розвиток готичної архітектури. Інструменти будівництва середньовічних архітекторів, матеріали і конструкції. Готична архітектура у Франції і Німеччині, будівництво міст. Замково-палацова архітектура. Будівництво ратуш і житлових будівель.

  курсовая работа, добавлен 08.10.2009

 • Збереження самобутніх пам’ятників народної архітектури України. Вивчення сакрального зодчества. Забезпечення юридичної недоторканності пам’яток культури. Аналіз діяльності Національної спілки краєзнавців. Внесення дерев’яних церков до Реєстру ЮНЕСКО.

  реферат, добавлен 07.11.2014

 • Сакральна архітектурна спадщина Покуття як окрема група храмових будівель, що мають відмінності і водночас перебувають в синтезі з іншими групами. Генеза дерев'яних споруд і їх типологія. Архітектура малих форм: каплички, дзвіниці, придорожні хрести.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Ландшафтна архітектура - наймолодша, дотична до архітектури та будівництва, спеціальність. Історія розвитку ландшафтної архітектури. особливості роботи ландшафтного архітектора. Особливості фаху ландшафтної архітектури: сезонність та живий матеріал.

  реферат, добавлен 07.03.2010

 • Українська дерев’яна архітектура та її тисячолітні традиції. Історичний розвиток церковного дерев’яного будівництва. Типізація українського дерев’яного будівництва. Особливості архітектурно-конструктивних деталей дерев’яних споруд Покуття та Коломиї.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.