Європейське мистецтво XVIII ст.

Зародження світовідчуття стилю рококо. Розгляд його характерних рис, елементів та ідеалів. Дослідження Європейського мистецтва XVIII ст. Вивчення проявів класицизму у другій половині століття. Аналіз змін в архітектурі, портретному живописі та літературі.

Подобные документы

 • Дослідження стилю класицизму у художній літературі, зразком для якого було класичне давньогрецьке і давньоримське мистецтво. Ознайомлення з представниками класицизму та романтизму у мистецтві живопису Франції. Характеристика архітектурних будівель.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва XVI - XVIII ст. в умовах оборонного будівництва. Прикметні риси європейського бароко в українській архітектурі та значний вплив видатних російських архітекторів. Особливості стилю українського бароко.

  реферат, добавлен 19.10.2009

 • Дослідження раціоналістичної картини світу і людини в ідеології Просвітництва та її впливу на художню творчість. Характеристика сутності класицизму, як мистецтва героїчної громадянськості. Аналіз особливостей стилю рококо - мистецтва "галантної доби".

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Розвиток мистецтва і архітектури на Україні в XVI–XVIII ст. Збільшення світських елементів. Заповнення релігійних сюжетів образами, взятими з реального життя. Поєднання в будівництві національного стилю з кращими надбаннями європейського ренесансу.

  реферат, добавлен 19.12.2012

 • Формулювання принципів класицизму, його виникнення в архітектурі України. Етапи розвитку стилю, пошук нових засобів художньої виразності та підходів до ансамблевої забудови. Найкращі споруди відомих зодчих початку XIX століття, особливості їх будови.

  реферат, добавлен 20.11.2010

 • Розвиток країн Західного світу в епоху промислового перевороту. Неокласицизм як рушійна стильова форма розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку ХІХ ст. Романтизм як світовідчуття та як напрямок у мистецтві. Особливості стилю модерн.

  лекция, добавлен 03.05.2018

 • Граціозність, інтимно-кокетливий характер стилю рококо, який зародився у Франції на початку 18 століття та розповсюдився по всій Європі. Прояв його характерних рис у мистецтві. Західноєвропейська література цієї доби. Неорококо 19 століття на Україні.

  доклад, добавлен 27.11.2010

 • Історичні передумови виникнення та основні характерні риси романтизму. Дослідження проявів романтизму в живописі та архітектурі. Відмінності романтизму в Франції, Польщі та Німеччині. Визначальні риси реалізму. Реалізм в живописі та літературі.

  реферат, добавлен 04.10.2016

 • Розвиток європейського мистецтва у Просвітництві. Нові проблеми в архітектурі. Видозміна пізніх форм бароко в декоративний стиль рококо. Стиль мистецтва Ватто і Буше. Реалізм в живописі та графіці Хогарта. Розквіт англійської національної школи живопису.

  реферат, добавлен 18.11.2009

 • Характеристика стилю бароко. Специфічні риси бароко, які виявилися в усіх видах мистецтва: архітектурі, живописі, графіці, скульптурі, літературі, музиці, художньому металі та гаптуванні. Архітектура і мистецтво періоду українського ("козацького") бароко.

  реферат, добавлен 24.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.