Іван Франко про "українську школу" в польській літературі

Дослідження польсько-українських літературних взаємозв’язків у роботах Івана Франка. Вивчення феномену "української школи" в польській літературі, найвидатнішими представниками якої вважаються поети-романтики С. Гощинський, Б. Залеський і А. Мальчевський.

Подобные документы

 • Погляди на "українську школу" польського романтизму І. Франко та Ф. Равіта-Гавронського. Оцінка творчості Тараса Шевченка та романтиків "української школи", зокрема Т. Падури та В. Висоцького. Подібність і відмінність у трактуванні окремих тем і образів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Аналіз дослідження творчості та громадської діяльності українського письменника Івана Франка та його зв’язків з польським літературним рухом кінця ХІХ століття. Головні особливості франкового листування з видатною польською письменницею Елізою Ожешко.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Польський романтизм як період польської літератури. Традиції генологічної назви "дума" у творчості "української школи" в польській літературі. Визнання інтенсивності впливів українського фольклору на польських митців – вихідців з українських земель.

  статья, добавлен 12.09.2010

 • Творчість Івана Франка німецькою мовою, її сприйняття літературами народів ближнього і середнього сходу. Підсумки і перспективи розвитку радянського франкознавста. Роман "Борислав сміється" і робоча тема у світовій літературі кінця ХІ – початку ХХ ст.

  реферат, добавлен 30.09.2010

 • Огляд роману І. Франка "Lelum i Polelum" як явища польського літературного процесу. Натуралістична достеменність теми "сенсаційного" психічно-біологічного зв’язку між близнюками (братами Калиновичами), простежена впродовж усієї історії життя героїв.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Біографія українського письменника Івана Франка. Друк літературних творів в студентському університетському журналі у Львові "Друг". Перший арешт та звільнення з тюрми. Викладання історії української літератури. Погіршення здоров'я та смерть письменника.

  реферат, добавлен 19.11.2010

 • Аналіз Франкових статей, рецензій і публікацій про польських поетів і прозаїків у монографії Миколи Купльовського про Івана Франка. Відношення І. Франка до Ю. Словацького – польського поета. Огляд статей Франка про польських поетів "української школи".

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження еволюції української елегії на смерть від Яна Кохановського до Івана Франка. Розгляд філософсько-поетичного твору Франка, як різновиду жалобної елегії. Вивчення різновидів елегії: тренічної та еротичної. Аналіз жанрової структури вірша.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Характеристика Івана Франко як епохальної постаті в історії української духовності. Аналіз розвідок про світоглядні засади творчості І. Франка радянської доби. Дослідження розуміння релігії І. Франком. Критерії оцінки релігії і Церкви, на думку І.Франка.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Аналіз рецепції постаті і творчості Івана Франка на сторінках часопису "Червоний шлях" (1923-1936) під кутом зору українсько-польських літературних взаємин. Дослідження ролі Болеслава Пруса у виникненні редакцій повісті Івана Франка "Boa constrictor".

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.