Ідеї Просвітництва в європейський літературі

Освоювана літературою європейська дійсність, її сприйняття очима уявного іноземця. Аналіз тенденцій у культурному розвитку Європи часів Просвітництва, Вольтер, Дідро, Руссо як уособлення його духу. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва.

Подобные документы

 • Соціально-економічни умови розвитку західноєвропейської духовної культури доби Просвітництва. Раціоналістична філософія, енциклопедизм. Зростання ролі літератури в житті суспільства. Особливості розвитку мистецтва та культури доби Просвітництва.

  реферат, добавлен 11.03.2009

 • Інтелектуальний рух ХVІІ-ХVІІІ ст. Основоположники та письменники доби просвітництва. Протиставлення науки і освіти релігії. Засудження феодальних порядків та експлуатації. Основні ідеї просвітництва. Розповсюдження передових ідей. Основи пізнання світу.

  презентация, добавлен 31.10.2012

 • Особливості парадигми культурного героя у візуальному мистецтві Європи доби Просвітництва. Активізація класицистичних тенденцій з нормативним типом пластичного мислення. Орієнтація на колективність мистецької ідентичності, пов’язана з суспільними умовами.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Аналіз особливостей парадигми культурного героя у візуальному мистецтві Європи доби Просвітництва початку ХІХ століття. Активізація класицистичних тенденцій з нормативним типом пластичного мислення й орієнтацією на колективність мистецької ідентичності.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Історія західноєвропейської культури, відомі представники Просвітництва. Розгляд функцій цивільного суспільства. Забезпечення права на захист, власність і волю. Форми політичної рівності громадян. Аналіз концепції Руссо. Роль мистецтва та науки у житті.

  реферат, добавлен 24.11.2014

 • Концепція світової культури в світлі наукового розуміння феномену культури. Характеристика типів відтворення і типів культури. Передумови появи, витоки і розвиток Європейського Просвітництва. Основні риси культурологічного розвитку епохи Просвітництва.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2009

 • Розширення уявлень про світ в зв’язку з багатьма відкриттями в галузях математики, фізики, хімії, механіки. Основні ідеї Просвітництва, його представники у різних країнах світу. Розвиток літератури та театру. Головні критерії оцінки просвітителів.

  презентация, добавлен 09.11.2012

 • Дослідження й аналіз значення масових театралізованих свят періоду Великої французької буржуазної революції доби Просвітництва. Розгляд та характеристика специфічних особливостей створення символічної образності в революційних святах означеного періоду.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження раціоналістичної картини світу і людини в ідеології Просвітництва та її впливу на художню творчість. Характеристика сутності класицизму, як мистецтва героїчної громадянськості. Аналіз особливостей стилю рококо - мистецтва "галантної доби".

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Надзвичайне місце в історії людської цивілізації епохи європейського Просвітництва. Соціально-економічними передумови і витоки культури, її основні риси. Католицьке Просвітництво та його вплив на розвиток культурного життя. Наука та її ідеали і норми.

  реферат, добавлен 11.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.