RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer

Дослідження генетичного поліморфізму 5 ізолятів і 1 штаму Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. Результати ампліфікації ДНК досліджених зразків P. ostreatus із праймером ОРР. Генетичні дистанції Нея-Лі між дослідженими зразками P. ostreatus.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.