Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Вивчення умов, механізмів та факторів формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді. Аналіз якості соціально-політичного і соціокультурного середовища, в якому відбувається формування демократичних цінностей студентської молоді.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Дослідження впливу глобалізації на систему моральних цінностей та естетичні категорії сучасної людини із застосуванням методів дослідження світоглядного міфу та бінарних архетипних опозицій. Опис "життєствердного" і "маргінального" типів світогляду.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Ґенеза поняття "цінність" у філософії, підходи до її розуміння. Онтологічне та феноменолічне в інтерпретації цього феномену. Формування аксіологічної теорії. Місто моральних цінностей у свідомості людини. Дослідження ціннісної парадигми в радянські часи.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Виявлення проблем цінностей в філософії об’єктивізму Айн Ренд в контексті моральних філософських підходів. Дослідження роботи американської письменниці "Доброчесність егоїзму". Особливість відстоювання філософом людського життя як кінцевої значущості.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Виникнення концепції цінностей в межах філософії сучасного лібералізму. Практика ієрархізації цінностей. Засади практичної політичної позитивної доктрини "звільнення через розум". Проведення аналізу інтелектуальних переваг однієї людини над іншою.

  контрольная работа, добавлен 29.08.2013

 • Вади, притаманні науково-природничому розумінню людини. Розуміння сенсу і цінності людського життя. Поняття смерті (безсмертя) у філософській думці. Образи і символи смерті в культурі. Віра в оригінальну силу космології, релігійних і філософських систем.

  реферат, добавлен 28.09.2012

 • Життя і творчість Ніцше - дослідника антропологічного методу у філософії. Основні ідеї автора - критика існуючого суспільства, переоцінка цінностей, неприйняття соціальної системи, проблема надлюдини, подолання всього буденного і незначного для життя.

  контрольная работа, добавлен 24.12.2011

 • Вчення І. Канта про регулятивні принципи практичного розуму - поворотний пункт у розвитку філософії цінностей. Проблема їх буття, функціонування в суспільстві. Роль в житті суспільства, суб'єкт-об'єктна природа. Цінності як структурний елемент діяльності.

  реферат, добавлен 03.11.2013

 • Предмет та проблемне поле фізичної антропології як самостійної науки. Основні завдання та напрямки фізичної антропології. Погляд на людину як на істоту історичну, аналіз проблем визначення її походження і призначення. Сенс та цінності життя людини.

  контрольная работа, добавлен 05.02.2018

 • Аксіологічний аспект та екзистенціальні виміри проблеми цінності буття. Аналіз фундаментальної парадигми життя людини у суспільстві в сучасній філософській антропології. Визначення права на життя, смерть і вільний вибір, гармонізація взаємодії з природою.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.