Євангельські оповіді про Ісуса Христа: інтригуючі фрагменти

Аналіз, сутність фрагментів євангельських текстів, характеристика та особливості спілкування Ісуса зі своїми учнями й іншими співбесідниками. Опис зради Іуди та ніч у Гефсиманському саду. Проявлення ініціативи, вільного вибору євангельськими персонажами.

Подобные документы

 • Історичні умови виникнення християнства. Історичні, міфологічні, євангельські інтерпретації особистості Ісуса Христа. Міфологічна концепція, засновниками якої вважають французів К. Вольнея та Ф. Дюпюї. Передпасхальний тиждень - останній у житті Ісуса.

  реферат, добавлен 24.05.2017

 • Роль соціальних і духовних основ научінь Ісуса Христа, обґрунтованих у його Нагірній проповіді. Дослідження учінь Бога, які мають релігійні, етичні та соціальні цінності, які завжди є дороговказом мудрості, моралі, милосердя, доброти та пошуку істини.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Підхід Барта щодо воскресіння Христа як вільної справи проявлення благодаті та одкровення Батька через Духа Святого, чуда примирення людини з Богом. Аналіз тезисів/констатацій Барта стосовно того, як нам необхідно розуміти воскресіння Ісуса Христа.

  статья, добавлен 15.07.2018

 • Специфічні особливості онтології віровчень релігійної організації Свідків Єгови та Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Принципові відмінності поглядів мормонів і свідків Єгови на буття та інші онтологічні категорії. Відношення мормонів до держави.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Традиційне християнське розуміння мучеництва як процесу наслідування страждань і спасительної жертви Ісуса Христа, теологічного та літургійно-обрядового його виміру. Аналіз прикладів вбивств людей в сьогоденні за приналежністю до християнської релігії.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Догматичний спосіб з’єднання Божественної і людської природи в єдиній Особі Ісуса Христа, сформульований у Халкідонському оросі. Трансформація христологічних ідей, що завершили довготривале протистояння олександрійської й Антіохійської богословських шкіл.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Аналіз сучасного п'ятидесятницького розуміння вчення про зцілення на основі біблійних текстів. Надприродне оздоровлення як частина триваючої роботи Ісуса в церкві напередодні парусії. Реальність зцілення як частина грандіозного вселенського Божого задуму.

  статья, добавлен 06.10.2018

 • Християнський грецький текст Святого Письма, як єдиний "правильний", з точки погляду Організації Свідків Єгови, варіант Біблії. Прихід Спасителя Ісуса Христа, його життя, смерть і воскресіння, віровчення, пророцтва про страшний суд та кінець світу.

  книга, добавлен 23.02.2014

 • Філософсько-релігійні погляди М. Смотрицького на тіло людини і тіло Ісуса Христа. Аналіз двох розділів "Треносу" (1610): "Квасний Хліб чи Опрісноки" і "Катехизм". Уявлення М. Смотрицького про стани тіла людини та рецепція середньовічної філософії у творі.

  статья, добавлен 27.02.2017

 • Особливість співіснування містичних культів поряд із межами християнської міфології. Сутність міфологічного способу пізнання світу. Аналіз консервативної обмеженості і "відсталості" інформаційного середовища спільноти євангельських християн-баптистів.

  статья, добавлен 25.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.