Пам'ятки первісного мистецтва на території України

Мистецтво найдавніших часів: перші культурні пам’ятки на території України епохи палеоліту. Мистецтво трипільської культури. Скіфська культура і основні пам’ятки цього періоду (кургани). Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я: архітектура і ін.

Подобные документы

 • Розвиток мистецтва як елемента духовної культури. Види мистецтва: образотворче мистецтво, музика, синтетичні, технічні, декоративно-ужиткове мистецтво, церковне (релігійне мистецтво). Мистецтво епохи палеоліту, мезоліту, неоліту, бронзи та заліза.

  реферат, добавлен 20.08.2013

 • Виникнення і розвиток книгодрукування в Україні. Первісна культура на території України: періодизація, головні пам’ятки, головні досягнення первісного мистецтва. Козацтво як культурно-історичний феномен. Особливості релігійної ситуації у XVI-XVII ст.

  шпаргалка, добавлен 29.09.2013

 • Археологічні, етнографічні й антропологічні матеріали, фольклорні пам'ятки, здобутки лінгвістики, геології як джерела для вивчення культури первісного суспільства. Характеристика Пекторалі з Товстої могили і археологічного комплексу Кам'яної Могили.

  реферат, добавлен 27.10.2011

 • Культура епохи Відродження та її гуманістичний характер. Художня культура, архітектура та образотворче мистецтво Ренесансу. Мистецтво Північного Відродження. Розвиток медичних знань. Створення людської естетично-художньої спрямованості культури.

  реферат, добавлен 12.11.2010

 • Культурні процеси на території України в добу палеоліту. Розвиток культури в античних містах-державах Північного Причорномор'я. Розвиток освіти, науки та архітектури в Україні. Культурні перетворення доби Української революції. Творчість Т. Шевченка.

  шпаргалка, добавлен 07.08.2017

 • Поширення передскіфських культур на території України. Вплив лісостепової чорноліської культури на культурний процес передскіфського періоду. Визначення етнічної належності цієї культури. Пам’ятки ранньоскіфського часу. Огляд досліджень скіфської мови.

  реферат, добавлен 15.03.2015

 • Культура Греції субмікенської доби. Мистецтво "звіриного стилю". Феномен давньогрецької трагедії. Творчість поетеси Сафо (Сапфо). Царські усипальниці та банні гробниці. Культ бога Діоніса. Літературні пам'ятки античності. Архітектура та скульптура Афін.

  реферат, добавлен 17.02.2014

 • Релігія та мистецтво слов'ян, трипільська та скіфська культури. Культурні процеси в Київській Русі та в добу козаччини. Розвиток театру, музики, літератури, освіти в різні історичні періоди. Пробудження національної свідомості українського народу.

  учебное пособие, добавлен 07.03.2012

 • Культура Київської Русі IX - поч. XIV ст. Поширення писемності та перші школи. Найдавніші зразки літератури. Поетичний твір княжої доби "Слово о полку Ігоревім", літопис "Повість временних літ". Пам'ятки архітектури, іконопис та музичне мистецтво.

  реферат, добавлен 22.03.2016

 • Загальна характеристика стилю бароко. Ідейно–естетичні засади європейського мистецтва. Самобутність культури українського бароко: освіта, наука. Архітектура та образотворче мистецтво Лівобережної України, особливості львівського та "козацького бароко".

  контрольная работа, добавлен 21.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.