Самовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз

Проблема самовдосконалення особистості, її духовного еволюціонування. Філософський аналіз особливостей смисложиттєвих питань людського існування у пам’ятках духовної культури Київської Русі. Моральний ідеал та символ Людини, християнська доброчинність.

Подобные документы

 • Історико-філософська реконструкція уявлень мислителів Київської Русі Х - першої третини ХІІІ ст. про духовно-символічні основи буття, їх порівняння з українськими національними й загальнолюдськими поглядами на духовні цінності. Ідеї духовного зростання.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Системний соціально-філософський аналіз відображених у книжній культурі Київської Русі історіософських ідей в межах категоріальної структури мислення цієї доби. Визначення етапів і особливостей процесу становлення філософії в давньоруському суспільстві.

  автореферат, добавлен 05.07.2014

 • Соціально-філософський аналіз відображених у книжній культурі Київської Русі історіософських ідей в межах категоріальної структури мислення цієї доби. Етапи і особливості процесу становлення філософсько-історичного мислення в давньоруському суспільстві.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Розвиток ідей про самовдосконалення особистості. Дослідження проблеми самовдосконалення особистості у роботах різних вчених. Підходи до вивчення форм саморозвитку у ХХ та початку XXI ст. Проблема самовдосконалення особистості у вітчизняній науковій думці.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Духовна культура Київської Русі. Періодизація історії української філософії, її національний характер. Особливості філософської думки в культурі Київської Русі. Ідеї києворуської філософської культури у численних літописах, "Повчаннях", "Словах" тощо.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Філософська думка Київської Русі як ідейний фундамент філософської традиції української філософії. Поширення грецьких творів з Візантії після хрещення Русі в 988 році. Затвердження нової офіційної релігії. Боротьба проти руйнівних сил людського буття.

  презентация, добавлен 03.12.2018

 • Особливості функціонування особистості як духовного утворення. Дослідження проблеми саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення людини. Поняття особистості в філософії. Сутність самоздійснення особистості як аскетичне устремління до вдосконалення.

  статья, добавлен 27.12.2016

 • Значення морального ідеалу для розвитку окремої людини й всього людства. Самовдосконалення особистості у індивідуальному вимірі Л.М. Толстого. Аналіз етичної концепції філософа, його програми самовдосконалення, принципу непротивлення злу насильством.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Християнство під знаком Софії. Філософія як сукупність філософських ідей в добу Київської Русі. Вплив на розвиток Київської Русі хрещення у 988 р. Климент Смолятич як засновник морально-етичного напрямку у філософії Київської Русі та твори Туровського.

  реферат, добавлен 14.10.2009

 • Кордоцентризм як властиве ментальній свідомості прагнення пов’язати ентузіастичні настанови людини з її чуттєвою сферою. Особливості впливу ідеалістичної філософії античності на основні філософські ідеї української державі в епоху Київської Русі.

  статья, добавлен 01.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.