Зараджэнне летапіснай работы на беларускіх землях

Галоўная асаблівасць стварэння летапісаў на тэрыторыі Беларусі. Вызначэнне складу "Аповесці мінулых гадоў" з дапамогай беларуска-літоўскага летапісання. Асноўная характарыстыка пісьменства Пташыцкого ў XVI стагоддзі. Аналіз вывучэння польскіх хронік.

Подобные документы

 • Прычыны эканамічнага крызісу другой паловы ХVII стагоддзя і пачатку ХVIII стагоддзя. Аналіз аграрнай рэформы А. Тызенгаўза. Характарыстыка сацыяльнай структуры грамадства ў Вялікім княстве Літоўскім. Асаблівасць вывучэння гісторыі сялянства Беларусі.

  контрольная работа, добавлен 07.01.2018

 • Асаблівасці нацыянальна-вызваленчага руху на беларускіх землях. Юрысдыкцыя мясцовых феадалаў на Беларусі. Асобнага літоўскага корпуса з ураджэнцаў беларускіх, украінскіх і літоўскіх губерняў. Прапаганда і дзейнасць суполкі "Дэмакратычнага таварыства".

  реферат, добавлен 24.11.2010

 • Характарыстыка стаўлення насельніцтва беларускіх губерняў да вайны. Аналіз становішча гарадскога насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Уплыў мабілізацыі на сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Погляды польскіх даследчыкаў перыяду ІІ Рэчы Паспалітай на этнасацыяльную гісторыю Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.; Змена гістарыяграфічных парадыгмаў польскіх гісторыкаў у гады ПНР і на сучасным этапе развіцця польскай гістарычнай навукі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Першабытнае грамадства Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі. Культура у ІХ – пачатку ХІІІ стст. Землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага.

  лекция, добавлен 09.06.2011

 • Асноўныя тэндэнцыі развіцця ваеннага права Вялікага княства Літоўскага ў XVI стагоддзі. Дастатутный і статутный перыяд развіцця правы. Працэсс выдання вайсковых артыкулаў. Ваеннае права Беларусі ў XVI стагоддзі. Пасада генерала артылерыі Вялікага кнаства.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2012

 • Характарыстыка асноўных напрамкаў і наступстваў палітыкі нацыстаў у адносінах да дзяцей, месца дзіцячага супраціву ў народнай антыфашысцкай барацьбе. Становішча дзяцей на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Гісторыя Беларусі ў перыяд германскай акупацыі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Постаць Л. Сапегі ў кантэксце грамадска-палітычнага жыцця Вялікага Княства Літоўскага ХVІ стагоддзя. Умовы для стварэння Статута 1588 года. Роля Сапегі ў падрыхтоўцы выдання. Параўнальны аналіз тэкстаў і мастацкага афармлення Статутаў 1566 і 1588 гадоў.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2015

 • Старажытнае грамадства на терыторыi Беларусi. Першыя раннефеадальныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. Прыняцце хрысціянства і яго ўплыў на этнічныя і культурныя працэсы. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Асаблівасці развіцця капіталізму ў Беларусі.

  шпаргалка, добавлен 20.11.2011

 • Ўсебаковае охарактеризование працэсу правядзення аграрнай рэформы 1861 года, акцэнтаванне ўвагі на асаблівасці рэформы ў Беларусі. Вызначэнне неабходнасці правядзення буржуазных рэформаў у другой палове XIX стагоддзя. Сялянскі рух у адказ на рэформы

  реферат, добавлен 20.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.