Авторська інтерпретаційна модель театральної вистави у книзі Б. Брехта "Антігона", модель 1948 року"

Поєднання драматурга (автора п'єси-обробки) та режисера (автора вистави), взаємозбагачення драматургічного і режисерського досвіду в авторській інтерпретаційній моделі Брехта театральної вистави трагедії давньогрецького драматурга Софокла "Антігона"

Подобные документы

 • Естетика оперної вистави. Феномен режисерського мистецтва в контексті української музично-театральної практики. Режисерські концепції прочитання відомих опер В. Скляренком та І. Молостовою. Розкриття екзистенційного, психологічного світу особистості.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Аналіз передумов зародження феномена театральної шевченкіани в Галичині. Визначення різновидів художнього втілення шевченківських творів. Поширення декламаційних вечорів. Опис репертуару читців-декламаторів. Драматичні вистави за творами Т.Г. Шевченка.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Біографія Бертольда Брехта - німецького драматурга, прозаїка, театрального режисера, автора концепції новаторської драми, засновника театру "Берлінер ансамбль". Характеристика його творчих досягнень. Робота кіносценаристом та режисер-постановником.

  реферат, добавлен 19.11.2017

 • Музичний зміст театральної вистави. Неодмінні онтологічні зв’язки, гносеологічна та аксіологічна спорідненість сучасного театру й музики. Театралізація релігійно-храмового дійства. Становлення музичного театру. Засоби створення театральної умовності.

  статья, добавлен 22.08.2012

 • Биография немецкого драматурга, поэта, прозаика, театрального деятеля, теоретика искусства Бертольда Брехта. Ранние пьесы драматурга, разработанные им методы построения пьес и спектаклей. Наиболее известные пьесы Брехта, его работа как режиссера.

  реферат, добавлен 02.06.2015

 • Особливості поєднання різних сценографічних ходів на прикладі вистави "Квітка Будяк" за мотивами п’єси Миколи Куліша "Маклена Граса". Вплив сучасних проекційних технологій на образно-емоційне сприйняття вистави. Особливості віртуального "містобудування".

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Дослідження художньо-теоретичної спадщини німецького драматурга, режисера і теоретика театру Бертольта Брехта. Обґрунтування провідної ролі естетичної категорії наївного як філософської квінтесенції брехтівського методу художнього відтворення дійсності.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • Традиції та історія походження японського театру. Маски як найважливіші атрибути театральної постановки. З'єднання лялькової вистави з народною пісенною оповіддю дзерурі. Використання ритуальних танців для розваги парафіян при сінтоіських храмах.

  презентация, добавлен 11.03.2013

 • Процес виникнення та розвитку феномену української національної балетної вистави у першій половині ХХ ст. Основні структурні елементи вистави: лібрето, музична драматургія, хореографічний текст. Краса та розмаїття танцювального мистецтва України.

  статья, добавлен 12.02.2014

 • Причини осучаснення оперної класики. Проблема органічності танцю, пластично-хореографічного вирішення вистави в інтерпретації оперної вистави. Наслідки опанування прийомів сучасної режисури і хореографії українськими митцями для театрального мистецтва.

  статья, добавлен 11.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.