DeCom Job: кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста

Політичні зміни в суспільному житті України після подій Майдану 2013-2014 рр. Прискорення процесів декомунізації. Демонтаж пам’ятників, монументів та меморіалів тоталітарної доби та її символіки. Деякі суттєві недоліки "декомунізаційного законодавства".

Подобные документы

 • Умови, актуальність використання соціальних показників при діагностиці процесів у суспільстві, що динамічно глобалізується. Позиції України в найбільш масштабних міжнародних порівняльних дослідженнях. Методичні підходи щодо вивчення даних показників.

  статья, добавлен 24.04.2019

 • Відсутність загальноприйнятних підходів щодо сутності та виду соціальних ризиків, які потребують розробки відповідних механізмів соціального захисту. Виділення небезпек як певних подій в житті людини, що вимагають матеріальної підтримки суспільства.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Аналіз результатів дослідження громадської думки населення Сходу України стосовно ролі Української православної церкви Московського патріархату в житті суспільства. Формування суспільної думки щодо існуючої і можливої практики участі церкви у політиці.

  статья, добавлен 23.03.2016

 • Встановлення ключових протиріч, що на сучасному етапі обумовлюють розвиток України. Розгляд градації суб'єктів соціальних подій відповідно до мікро-, мезо-, макро- і метарівнів. Дослідження закономірностей зв'язування у соціальній події долі суспільства.

  статья, добавлен 29.01.2016

 • Аналіз взаємозв’язку між участю жінок у суспільному виробництві та їх дітородною активністю. Фемінізація окремих галузей економіки України. Психофізіологічні та соціально-демографічні характеристики жіночої робочої сили, поєднання материнства та праці.

  статья, добавлен 19.11.2017

 • Розглянуто рівень тривожності громадян України в умовах неоголошеноі війни. Простежено зміни емоційного стану українців, далі проаналізовано вплив низки чинників на рівень тривожності, у результаті означено ті з них, що впливають найбільшою мірою.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Розробка теоретико-методологічних підходів до вивчення просторової організації сучасного постсоціалістичного міста. Моделі міської структури соціалістичного часу та вивчення світового досвіду. Прогнози щодо тенденцій подальших змін розвитку міст України.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Науковий обіг поняття "соціологія" введений французьким соціологом фундатором позитивізму Огюстом Контом (1798-1857). Структура, категорії, функції та закони соціології. Вивчення особливостей трансформації закономірностей загальних соціальних процесів.

  доклад, добавлен 15.03.2017

 • Аналіз соціального самопочуття сільського населення в умовах земельної реформи на базі соціологічного опитування сільських мешканців центральних областей України. Зміни у ставленні до соціально-економічних, соціально-політичних і духовних процесів.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Пошук та виявлення можливих шляхів, напрямів та механізмів підвищення ефективності взаємодії органів публічної влади та громадськості щодо ефективного та раціонального задоволення суспільних та індивідуальних потреб та інтересів кожного індивіда.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.