DeCom Job: кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста

Політичні зміни в суспільному житті України після подій Майдану 2013-2014 рр. Прискорення процесів декомунізації. Демонтаж пам’ятників, монументів та меморіалів тоталітарної доби та її символіки. Деякі суттєві недоліки "декомунізаційного законодавства".

Подобные документы

 • Специфіка дії основних механізмів процесів самоорганізації суспільства. З’ясування їх сутнісного змісту та систематизація механізмів згідно з проведеним аналізом. Дослідження й оцінка особливостей взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Дослідження процесів глобалізації, які сприяють постійному зростанню культурної компетентності. Розуміння значення культурної компетентності в неамериканському середовищі. Дослідження поняття "культурної компетентності" в контексті нинішніх подій.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Суть інформаційних процесів як основних складових механізму формування та функціонування інформаційного суспільства. Розгляд сутності інформатизації в умовах глобалізації. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сферах соціальної практики.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Дослідження особливості формування освітнього простору в контексті сучасних глобалістських процесів та процесів інформатизації. Соціальні інститути як сукупність правил і норм, котрі люди накладають на свої відносини. Етапи процесу інституціоналізації.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Стрімкі темпи урбанізації, зміни основ структурування смислових і просторових параметрів міста та життя в ньому. Дослідження сучасних форм організації міського простору. Новий світогляд жителя мегаполіса. Фрагментований, хаотичний простір мегаполіса.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Вплив суспільства ризику на репродуктивні установки та практики жінок. Аналіз процесів раціоналізації, небезпек та непевності сучасності, що мають різне значення для жінок і чоловіків. Негативний вплив процесів індивідуалізації на сімейні відносини.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Причини еміграції до Великобританії, місця проживання українських громад та найчисельніша діаспора. Створення Об‘єднання Бувших Вояків. Участь в суспільному житті молодіжної організації Пласт. Впровадження відділу україністики у Британській бібліотеці.

  презентация, добавлен 13.04.2014

 • Розгляд сільського соціального середовища згідно з рівнем та якістю життя селян, їх домогосподарств, що пов’язано з відтворенням особистості й соціуму в цілому. Дослідження природного потенціалу жінки в суспільному виробництві та побутовій сфері.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Запровадження політики міграції населення у межах Радянського Союзу радянським партійним керівництвом. Аналіз процесів в сфері взаємовідносин між національними меншинами та титульною нацією. Збереження українцями характеристик етносу: мови та культури.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Структура населення України, аналіз його динаміки та зміна чисельності. Закономірності розміщення. Оцінка демографічної ситуації та головні фактори, що впливають на неї. Характер міграційних процесів. Представники української діаспори за кордоном.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.