DeCom Job: кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста

Політичні зміни в суспільному житті України після подій Майдану 2013-2014 рр. Прискорення процесів декомунізації. Демонтаж пам’ятників, монументів та меморіалів тоталітарної доби та її символіки. Деякі суттєві недоліки "декомунізаційного законодавства".

Подобные документы

 • Особливості формування транснаціональної еліти, її вплив на сучасні політичні та економічні процеси в світі, проблем її існування та зв’язок з українською національною елітою у "просуванні демократії" і перетворенні світу в певну соціальну цілісність.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Теоретичний аналіз напрацювань західних дослідників у рамках вивчення міста та міського простору. Основні фактори, що впливають на зміни у місті (глобалізація та територіально-орієнтований пошук ідентичності мешканців). Портрет типового мешканця міста.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Вивчення особливостей трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів у розвитку українського суспільства. Розгляд аспектів формування політичної культури сучасної молоді. Характеристика головних основ політичної соціалізації молоді.

  реферат, добавлен 16.12.2013

 • Сутність парсонівської теорії соціальної дії, її впровадження в соціологічні розвідки на теоретичному рівні. Українське суспільство та структурні елементи соціальної системи. Ефективний інструмент дослідження структури і динаміки українських процесів.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Дослідження тенденцій чисельності та природного приросту населення. Динаміка рівня народжуваності і смертності. Вплив демографічних процесів на процеси урбанізації. Національний аспект демографічної проблеми. Соціальне забезпечення літніх людей.

  курсовая работа, добавлен 09.09.2013

 • Характер зв'язків стратифікаційних процесів та елементів територіальної і соціальної політики держави. Основні форми класової нерівності в історії людства. Структура сучасних класів і верств. Процеси, за допомогою яких індивіди переміщаються між класами.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Визначення кількісних характеристик змін шлюбу та сім’ї, що відбулися протягом 1990-х – початку 2000-х рр. у Донбасі та представлення їх у контексті загальних історичних процесів. Аналіз причинно-наслідкові зв’язків між змінами у повсякденності регіону.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Теоретико-методологічні засади соціологічного вивчення соціальної толерантності та специфіки її проявів у сучасному суспільстві. Роль міграційних процесів в актуалізації проблеми. Специфіка конструювання простору засобами університетської освіти.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Осмислення процесів глобалізації та визначення її основних форм. Протилежна глобалізмові ідеологія. Проблема глобальної свідомості та самоідентифікації як один із найважливіших компонентів глобалізації. Ідеологеми глобальної та громадської думки.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Основні етапи розвитку соціологічних досліджень процесів соціалізації молоді з позицій ґенези їхніх методологічних та методичних засад. Аналіз меж вікових параметрів юнацтва крізь призму соціалізаційних процесів у різних сферах її життєдіяльності.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.