DeCom Job: кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста

Політичні зміни в суспільному житті України після подій Майдану 2013-2014 рр. Прискорення процесів декомунізації. Демонтаж пам’ятників, монументів та меморіалів тоталітарної доби та її символіки. Деякі суттєві недоліки "декомунізаційного законодавства".

Подобные документы

 • Визначення кількісних характеристик змін шлюбу та сім’ї, що відбулися протягом 1990-х – початку 2000-х рр. у Донбасі та представлення їх у контексті загальних історичних процесів. Аналіз причинно-наслідкові зв’язків між змінами у повсякденності регіону.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Осмислення процесів глобалізації та визначення її основних форм. Протилежна глобалізмові ідеологія. Проблема глобальної свідомості та самоідентифікації як один із найважливіших компонентів глобалізації. Ідеологеми глобальної та громадської думки.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Теоретико-методологічні засади соціологічного вивчення соціальної толерантності та специфіки її проявів у сучасному суспільстві. Роль міграційних процесів в актуалізації проблеми. Специфіка конструювання простору засобами університетської освіти.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Основні етапи розвитку соціологічних досліджень процесів соціалізації молоді з позицій ґенези їхніх методологічних та методичних засад. Аналіз меж вікових параметрів юнацтва крізь призму соціалізаційних процесів у різних сферах її життєдіяльності.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Розвиток мобільності як особистісно-професійної якості майбутніх фахівців соціологічних професій. Розвиток транскордонного співробітництва та активізація мобільності прогресивної молоді, інтенсифікація процесів євроінтеграції українського соціуму.

  статья, добавлен 20.03.2020

 • Аспекти руху до високого рівня патріотизму, що передбачає прослідковування динаміки об’єднавчих процесів американських штатів в одну країну й відтворення цієї динаміки у державній символіці, зокрема у гербові й з найпоширенішому для американців девізові.

  статья, добавлен 16.03.2020

 • Специфіка дії основних механізмів процесів самоорганізації суспільства. З’ясування їх сутнісного змісту та систематизація механізмів згідно з проведеним аналізом. Дослідження й оцінка особливостей взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Дослідження концепції етнокультурної специфіки Донбасу як регіону України. Аналіз історії становлення і розвитку етнічної структури та культурної специфіки регіону. Стратегії регіонального розвитку України. Особливості інформаційного поля Донбасу.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Суть інформаційних процесів як основних складових механізму формування та функціонування інформаційного суспільства. Розгляд сутності інформатизації в умовах глобалізації. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сферах соціальної практики.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Дослідження процесів глобалізації, які сприяють постійному зростанню культурної компетентності. Розуміння значення культурної компетентності в неамериканському середовищі. Дослідження поняття "культурної компетентності" в контексті нинішніх подій.

  статья, добавлен 05.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.