Козацтво як явище історії та культури

Освіта та культурні досягнення. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. Козацтво того часу як носій нового художнього смаку. Роль козацтва та Запорозької Січі в історії України. Утворення козацького стану та козацька демократія.

Подобные документы

 • Соціально-економічні та політичні передумови виникнення козацтва. Етапи утворення і устрій Запорозької Січі. Козацька культура, економіка і право. Українці в російсько-турецьких війнах XVIII століття. Причини та наслідки ліквідації Запорозької Січі.

  реферат, добавлен 24.11.2015

 • Причини заснування Запорізької Січі. Її значення в історії України. Козацько-селянські виступи кінця XVI - першої половини XVII століття та їх наслідки. Вплив козацтва на історію української нації і на процес формування національної свідомості народу.

  реферат, добавлен 11.12.2013

 • Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі Посполитої для захисту південних кордонів. Особливості її військово-політичного та адміністративного устрою. Право і судочинство у низовому війську. Роль козацтва в історії України.

  контрольная работа, добавлен 04.04.2014

 • Причини формування козацтва, його виникнення на стику землеробської та кочової цивілізацій між слов'янським та тюркським етнічними масивами, між християнством та магометанством. Розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу.

  реферат, добавлен 05.04.2013

 • Вивчення робіт з історії українського козацтва, в яких вважається унікальним явищем історії. Думка про те, що українське козацтво стало наслідком втечі кріпаків, у зв'язку посиленням феодального гніту, викликаного розвитком товарно-грошових відносин.

  реферат, добавлен 12.09.2010

 • Козацтво як носій національної ідеї. Походження козацтва та причини його виникнення. Освоєння земель Подніпров’я. Виникнення Запорозької Січі та правління Дмитра Вишневецького. Устрій та соціальне розшарування козацтва. Реєстрові козаки. Козацькі війни.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2010

 • Визначення передумов та причин виникнення українського козацтва. Головне джерело, з якого формувалося козацтво. Заснування Запорозької Січі як організованої бойової структури. Передумови утворення Української козацької держави в 1648 р., її правова база.

  реферат, добавлен 11.12.2011

 • Походження терміну "козак", що означає одинокий, схильний до розбою, завоювання. Проблема козацтва в історії України доби феодалізму. Оцінка козацтва у поглядах Грушевського. Утворення реєстрового козацького війська. Українські козаки на службі у Росії.

  реферат, добавлен 06.12.2017

 • Історіографічне значення збірника за результатами роботи конференції "Козацтво в історії України". Історико-краєзнавчі дослідження з історії козацтва. Аналіз постаті Хмельницького, вчинки якого спричинили низку подій української історії середини XVII ст.

  автореферат, добавлен 10.05.2018

 • Аналіз феноменальності козацтва, яка полягає у виробленні унікального в історії України світобачення і світовідчуття, що змінили ментальність наступних поколінь. Козацтво як соціальний стан, етап у державотворенні, особливий стиль світосприйняття.

  статья, добавлен 09.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.