Е. Ґідденс "Дев'ять тез про майбутнє соціології"

Парадигми і напрями сучасної соціології. Необхідність аналізу культурних вимірів світу людини. Вивчення національної держави "як втілення суспільства". Розмивання традиційних меж між соціогуманітарними науками. Ідея уніфікації теоретичної мови соціології.

Подобные документы

 • Вивчення соціального життя людини, соціальних груп та суспільств. Предмет та функції соціології. Структура та рівні соціального знання. Закони, категорії та методи соціології. Зв'язок соціології з іншими науками. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії.

  шпаргалка, добавлен 23.03.2013

 • Поняття та головний зміст соціології як науки, її предмет та функції. Структура та соціальна стратифікація суспільства, значення в ньому культури та науки. Напрямки вивчення сучасної соціології: сім’ї та гендеру, релігії. Техніка проведення досліджень.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2013

 • Чинники формування і розвитку соціології як науки про соціальну реальність. Напрями трансформації образу суб'єкта в західній філософії та соціології. Відмінність у процесі пізнання соціальної реальності в класичній, некласичній картинах соціального світу.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Початок теоретичної соціології як окремої науки, еволюціоністські ідеї Г. Спенсера. Особливості матеріалістичної соціології К. Маркса, концепція Е. Дюркгейма і М. Вебера. Принцип системної побудови суспільства у формуванні структурного функціоналізму.

  реферат, добавлен 30.06.2010

 • Розгляд та аналіз мовної ситуації в соціології. Характеристика можливих негативних наслідків широкого використання штучних понять у соціології. Переваги вживання природних понять у соціології. Висвітлення витоків виникнення штучної мови в соціології.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Аналіз та вивчення значення соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Сутність структури та функцій соціології як науки. Характеристика суспільства в дослідженні соціології. Роль, місце та характер впливу соціологічної науки на життя суспільства.

  реферат, добавлен 15.09.2010

 • Функції соціології та їх характеристика. Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук. О. Конт та Г. Спенсер - основоположники соціології. Соціальна динаміка О. Конта як позитивна теорія суспільного розвитку. Структуру суспільства за Г. Спенсером.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Предмет і об’єкт дослідження та особливості соціології як науки, історія її виникнення. Основні функції, закони і категорії соціології, структура соціологічної науки. Місце та роль соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

  лекция, добавлен 06.09.2017

 • Характеристика існуючого підходу до розробки навчальних планів з емпіричної соціології, розробка та апробація альтернативного підходу. Перешкоди у викладанні емпіричної соціології, характерні для факультетів та кафедр соціології більшості вузів України.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Визначення соціології як науки, її об’єкт та предмет. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками. Завдання та функції соціології, її роль у розвитку суспільства. Структура соціологічного знання, основні етапи розвитку.

  лекция, добавлен 28.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.