Оптимізація стратегій інтенсивної терапії хворих на сепсис

Фактори, що впливають на перебіг хвороби, розвиток поліорганної недостатності. Проведення діагностики синдрому системної запальної відповіді у хворих на сепсис. Наявність персистуючої органної дисфункції, можливості клініко-статистичної моделі PIRO.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.