Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини

Результати експедиції в серпні 2014 року до Гребінківського району Полтавської області. Військові мотиви у текстах народних пісень, записаних у м. Гребінці та селах району. Аналіз соціально-побутових пісень і балад: козацьких, солдатських та рекрутських.

Подобные документы

 • Вивчення специфіки поетикальної основи повстанських пісень тюремної тематики, виявлення її традиційної платформи та новаційних компонентів. Проблема своєрідності відображення та поєднання у піснях двох площин: історичних реалій та переживань ув’язнених.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Вивчення морально-психологічної ситуації в селах Полтавщини у 1950-1960-х роках. Особливості відносин між різними категоріями сільського суспільства, поведінки місцевого керівництва в колгоспах. Напрями боротьби із зловживаннями місцевих управлінців.

  статья, добавлен 16.08.2013

 • Характеристика кобзарів як українських народних співців, які були творцями і виконавцями історичних пісень і дум. Поняття народних дум, особливості їх виконання, зародження. Тематика українських народних дум, їх жанрові особливості. Основні типи кобзарів.

  презентация, добавлен 24.02.2016

 • Проблема генезису пісень-хронік. Аналіз колективного та індивідуального чинників, що зумовили виникнення та побутування зазначеного ліро-епічного пласту. Роль окремої особистості у фольклоротворенні та авторстві у контексті народнопісенної традиції.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Дослідження функціональної еволюції фольклорного матеріалу, записаного П. Гнідичем, простеження зміни у його поетиці та семантиці. Аналіз українських народних пісень і прози, специфіка регіональних жанрів і етнічних груп народної пісенної творчості.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Привернуто увагу до регіонального аспекту функціонування дзвонарства (на матеріалі парафій у Косівському району Івано-Франківської області). Показано багатство речових кампанологічних джерел — бил, дзвонів, дзвіниць, їхнє відображення в народній культурі.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Опис традиційних центральноукраїнських величальних пісень, виконуваних на Великдень - так званих "христувань". Сучасні записи їх мелодій з Кіровоградщини. Побутування, зміст й музично-поетичні форми даного жанрового різновиду, його типологічні ознаки.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Класифікація, номінації та основні мотиви весняних календарних пісень. Молодечо-запальний та інтимно-ліричний характер народної творчості. Різноманітні по жанру веснянки: розвійні, любовно-еротичні, шлюбні та драстичні. Перші записи і публікації веснянок.

  реферат, добавлен 07.12.2014

 • Розвиток фільваркового панщинного господарства на Лемківщині. Вплив національно-визвольної війни на збройну боротьбу лемківських селян. Шлюбне вбрання, лемківські хати, розпис писанок, розвиток іконографії. Жанрово-тематичні групи лемківських пісень.

  статья, добавлен 22.08.2017

 • Повсякденне життя українців конкретного приміського села Хижинці Вінницького району, Вінницької області у повоєнний період. Осінньо-зимовий одяг для чоловіків і жінок. Головна святково-обрядова їжа, яку готували на усі календарні та сімейні свята.

  доклад, добавлен 22.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.