Родина як центр Усесвіту закарпатського селянина у творчості Івана Чендея

Ідейно-естетичні засади творчості І. Чендея. Особливості ідіостилю закарпатського письменника. Аналіз його творчої спадщини з акцентом на родинну спорідненість духовного і тілесного рівня персонажів з метою узагальнення їх цілісних людських характерів.

Подобные документы

 • Творчість Івана Чендея як важлива частина історико-літературного процесу української літератури другої половини ХХ століття. Антропологічна стратегія I. Чендея: поєднання непоєднуваного. Вплив соціалістичних ідеалів Івана Чендея на його творче надбання.

  доклад, добавлен 27.08.2012

 • Мотив єдності людини з її рідною землею, відчуття нерозривного зв'язку з нею у творчості Івана Чендея. Проблема підсвідомої влади землі над людиною у повісті "Терен цвіте". Пролетаризація верховинського селянина-хлібороба в оповіданні "Провесна".

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Мала проза І. Чендея: еволюція проблематики та поетики. Творча реалізація ідейно-естетичних засад письменника в повістевому жанрі. Джерела романного мислення. Значення творчості митця в історії українського письменства другої половини ХХ століття.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Життя і творчість І. Чендея, відомого українського письменника. Аналіз та коментар неопублікованої рецензії критика та літературознавця К. Волинського на рукопис збірки І. Чендея "Казка білого інею", як одну із кращих у творчій спадщині письменника.

  статья, добавлен 13.09.2016

 • Шляхи виходу І. Чендея за межі традицій демократичної літератури. Динаміка художнього світу прозаїка на матеріалі його романів. Особливості ліричної прози та місце художнього ідеалу І. Чендея. Роль сатири та її амбівалентність на різних етапах творчості.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Перший літературний учитель І. Чендея. Різдвяні вертепи з колядками, весняні забави, похоронні голосіння, ворожіння, верховинські весілля. Історія й сучасність, важливі соціальні, духовні й моральні координати історії Закарпаття в творчості письменника.

  реферат, добавлен 17.12.2017

 • Дослідження художньої спадщини представників української діаспори. Аналіз творчості Самчука, епопейний задум та система персонажів його романів. Зображення образу Марії та людських трагедій в часи голодомору. Особливості літературного стилю письменника.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Аналіз існуючих квіткознавчих студій з метою сенсуальної ідентифікації примату літературно-критичного освоєння спадщини письменника та виявлення оптимальної характеристики рецептивної парадигми його творчості. Літературний спадок Г. Квітки-Основ’яненка.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Теоретико-естетичні основи творчості І. Єрофеїва. Аналіз ідейно-тематичної та жанрово-стильової специфіки повісті "Олекса Довбуш". Роль та місце І. Єрофеїва як творчої особистості в українському літературному процесі першої половини ХХ століття.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Дослідження використання І. Чендеєм у своїх новелах спогаду, ретроспекції, як елементу сюжетотворення та як можливості вираження авторської філософії. Основні функціональні призначення спогаду, його антагоністична функція у деяких новелах І. Чендея.

  статья, добавлен 06.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.