Євангелізаційно-соціальна робота християн віри євангельської

Аналіз євангелізаційної та соціальної роботи християн віри євангельської. Дослідження ролі служінь як факторів, що допомагають п’ятидесятницьким церквам у становленні в українському суспільстві. Планування стратегії розвитку церкви п’ятидесятників.

Подобные документы

 • Історико-теологічний вимір ідентичності Об’єднаної Церкви християн віри євангельської. Розгляд ізоляціоністських релігійних ідей. Переосмислення християнами традиційного пацифізму. Підтримка церковними представниками руху "Помаранчевої революції".

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Аналіз діяльності конфесій баптистів, євангельських християн, адвентистів сьомого дня та християн євангельської віри в перші десятиліття радянської влади в Україні. Їх реакція на зміну політичного устрою країни, причини зростання кількості членів громад.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Дослідження позиції християнських церков сучасної України у зв’язку із подіями 2014-2015 рр. Визначення особливостей взаємин православних, греко-католицьких церков, Євангельських християн баптистів, Християн віри євангельської та Адвентистів сьомого дня.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Політична війна з церквою у хрущовську добу. Аналіз фактів переслідування активістів Євангельської віри, послідовників одного з напрямів протестантизму - п’ятидесятництва на Півдні Української РСР. Форми діяльності підпільних релігійних організацій.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Український протестантизм в історичній ретроспективі. Сучасний розвиток протестантської віри. Євангельські християни-баптисти. Християни віри євангельської (п'ятдесятники). Адвентисти сьомого дня та свідки Єгови. Етнонаціональні релігії в Україні.

  реферат, добавлен 12.08.2008

 • Специфіка релігійної свідомості у сучасній феноменології та розуміння природи віри. Розгляд процесу розширення поля тлумачень концепту віри в українському релігієзнавстві та виявлення переходу від гносеологічних концепцій до екзистенційних та інтуїтивних.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Сутність релігії та віри, необхідність включення феномену віри в загальну методологічну платформу гуманізації освіти, як відсутнього елемента цілісності освітньої парадигми. Основні етапи становлення віри у себе, аналіз взаємозв’язку знання та віри.

  статья, добавлен 04.02.2017

 • Науково історична, філософська та релігійна оцінка християнства в контексті його двох тисячоліття. Біблія як священна книга (Святе Письмо) іудеїв та християн. Вчення Ісуса Христа, основні заповіді, символ віри, шість правд віри як основа вчення, Літургія.

  реферат, добавлен 13.11.2013

 • Історія зародження християнства як однієї з найбільш розвинутих релігій сучасного світу. Догматичні принципи віри християн. Чинники, що прислужилися до виникнення християнства. Найважливіші християнські обряди. Роль християнства у сучасному суспільстві.

  реферат, добавлен 27.10.2011

 • Дослідження питання рецепції Таїнства Христового Вознесіння у христології ранньої Церкви. Висвітлення особливої ролі Вознесіння у становленні христологічного догмату та значення цієї події у подальшому догматичному окресленні основ християнської віри.

  статья, добавлен 28.03.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.