Homo Ludens

Характер гри як явища культури. Сутність ігрової концепції культури, яка була сформульована нідерландським істориком і філософом ідеалістом Йоханом Хейзінгом. Тема гри у творчості іспанського філософа Х. Ортегу-і-Гассета. Герман Гессе "Гра в бісер".

Подобные документы

 • Дослідження принципів масової культури в творчості У.С. Моема, форми і засоби відображення дійсності в творах письменника. Якість і характер змін етико-естетичної концепції Моема, вплив еволюції поглядів від доктрини чистого мистецтва до масової культури.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Звертання філософом Ортега-і-Гассета до теми кризи в працях: "Безхребетна Іспанія", "Тема нашого часу", "Що таке філософія?", "Повстання мас", "У пошуках Гьоте", "Дегуманізація мистецтва", "Положення науки та історичний розум", "Виникнення філософії".

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Труд як джерело людського життя і культури. Розгляд особливостей формування корпоративної культури в сфері підприємницької діяльності. Знайомство з суб’єктивними факторами становлення і розвитку культури бізнесу. Сутність поняття "економічні відносини".

  статья, добавлен 13.12.2018

 • Викладення поглядів на нову соціокультурну ситуацію, яка склалася у ХХ столітті видатного іспанського філософа, соціолога, есеїста Хосе Ортега-і-Гассета у праці "Бунт мас". Ділення їм суспільства за типами людей та приведення основних рис масової людини.

  эссе, добавлен 13.05.2014

 • Гуманістична сутність культури як спосіб людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Зміст поняття "соціальне буття культури" на підґрунті передбачуваного розуміння культури. Соціодинаміка культури, її індивідуальний розвиток.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Гуманістична сутність культури як способу людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Специфіка соціодинаміки культури, її зв’язок з індивідуальним розвитком. Базові формотворення індивідуальної культури згідно з вимогами розвитку.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Дослідження культурологічної творчості мислителя Якова Павловича Козельського (1728-1794 рр.). Вивчення українським філософом проблематики культури у зіставленнях із відповідними системно-теоретичними модифікаціями течій філософії XVIII століття.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Основні концепції центральної зони культури та ядра культури. Атрибути й функції, що приписуються найбільш глибинним засадам існування та відтворення культури. Осмислення найрізноманітніших колективних культур на всіх рівнях суспільної життєдіяльності.

  статья, добавлен 11.03.2018

 • Виникнення культури завдяки здібності людини до праці і його уміння створювати технічні пристосування. Діяльний підхід до культури розроблений в марксистській традиції. Основні положення критичної концепції В.М. Вільчека. Розкриття культурогенезу.

  реферат, добавлен 20.05.2015

 • Основні причини тлумачення культури в якості основи людського способу буття та провідного людиноутворюючого чинника. Специфічні особливості визначення типу цивілізації у філософських та культурологічних дослідженнях. Сутність концепції О. Шпенглера.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.