Інфляція: сутність, форми прояву та наслідки

Розгляд процесу знецінення грошей та загального підвищення цін на товари і послуги. Характеристика основних понять інфляції та її походження. Причини, види інфляції і форми її прояву. Визначення основних наслідків інфляції та методів їх ліквідації.

Подобные документы

 • Інфляція як знецінення грошей. Графічне зображення інфляції попиту та пропозиції. Очікуване та неочікуване знецінення грошей. Головні причини виникнення інфляції, дефіцит державного бюджету, наслідки. Характеристика основних методів боротьби з інфляцією.

  презентация, добавлен 12.05.2013

 • Поняття інфляції, види, причини та наслідки для України. Система показників для статистичного вивчення знецінення грошей і цін. Головний аналіз змін споживчого кошику в Україні. Особливість змін у часі загального рівня вартостей на товари та послуги.

  курсовая работа, добавлен 22.09.2017

 • Сутність та форми інфляції. Найважливіші інфляційні причини зростання цін. Основні види інфляції, її економічні і соціальні наслідки. Особливості кризи і стан України в період інфляції. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2009

 • Найважливіші інфляційні причини росту цін. Концепції щодо визначення першопричин інфляції: структурна і монетарна. Види та типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Лафферта та Філіпса. Вираження негативних наслідків інфляції.

  реферат, добавлен 04.05.2012

 • Поняття інфляції, її сутність, форми, причини, типи та види. Міри запобігання інфляційним процесам, економічні та соціальні наслідки інфляції. Стан України в період інфляції, протікання. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2008

 • Інфляція як збільшення кількості емітованих грошей, що має наслідком зростання цін, виражених у даній грошовій одиниці. Галопуюча, гіперінфляція, повзуча інфляція. Види інфляції за способами виникнення: емітована, інфляція витрат, попиту, пропозицій.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2010

 • Інфляція як процес знецінення грошей внаслідок перевищення кількості грошових знаків. Визначення основних видів і наслідків інфляції. Динаміка інфляції в Україні і в Херсонській області. Приклади подолання інфляції у зарубіжній та вітчизняній економіці.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2010

 • Поняття і економічна сутність інфляції, її види та причини виникнення. Форми прояву і методи запобігання інфляції. Наслідки і проблеми подолання інфляційних процесів в Україні в період формування ринкових відносин. Державне регулювання грошової маси.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Сутність та причини виникнення інфляції. Основні типи і форми інфляції. Соціально–економічні наслідки інфляції. Вплив інфляції на економічне становище держави. Стан України в період інфляції. Антиінфляційна політика України. Методи боротьби з інфляцією.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Види і типи інфляції, їх сутність та форми прояву. Аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на неї. Причини інфляційних процесів, їх соціально-економічні наслідки. Грошові реформи та антиінфляційна політика. Способи регулювання пропозиції грошей.

  контрольная работа, добавлен 01.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.