Виникнення козацтва та його роль в історії українського народу

Дослідження історії виникнення Запорізької Січі та аналіз її військово-адміністративного устрою. Розгляд особливостей бойових дій козаків проти турок і татар в XVI - на початку XVII століття. Встановлення історичного значення українського козацтва.

Подобные документы

 • Висвітлення в науковій літературі питання виникнення та еволюції козацтва на території України. Аналіз передумов та причин виникнення козацтва та створення Запорізької Січі. Особливості політико-соціального та військового устрою Запорізької Січі.

  реферат, добавлен 23.05.2015

 • Походження та значення терміну "козак". Дослідження причин виникнення українського козацтва. Вивчення особливостей державного устрою та суспільного ладу Запорізької Січі. Особливості побудови правових відносин та судової системи у Запорізькій Січі.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2015

 • Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі Посполитої для захисту південних кордонів. Вивчення особливостей військово-політичного та адміністративного устрою Запорізької Січі. Право і судочинство у Запорізькому низовому війську.

  реферат, добавлен 12.11.2013

 • Біографія та роль Дмитра Вишневецького в історії України, зокрема, українського козацтва. Захисту українців від гноблення татар. Історичні умови та географія виникнення Запорізької Січі, огляд декількох версій щодо місця, де розташовувалася Січ.

  реферат, добавлен 05.05.2014

 • Історичне походження терміну "козак", перші згадки про козаків у 1489 р., пов'язані з походом сина польського короля Яна Ольбрахта проти татар. Подальше формування козацького устрою. Виникнення Запорозької Січі, історія її розвитку та існування.

  реферат, добавлен 08.10.2010

 • Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі Посполитої для захисту південних кордонів. Особливості її військово-політичного та адміністративного устрою. Право і судочинство у низовому війську. Роль козацтва в історії України.

  контрольная работа, добавлен 04.04.2014

 • Причини формування козацтва, його виникнення на стику землеробської та кочової цивілізацій між слов'янським та тюркським етнічними масивами, між християнством та магометанством. Розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу.

  реферат, добавлен 05.04.2013

 • Перша писемна згадка про Запорозьку Січ. Замок на дніпровському острові Мала Хортиця. Розвиток Січі, соціальні та економічні проблеми. Передумови виникнення українського козацтва. Військово-політичний устрій Запорізької Січі, аналіз його особливостей.

  контрольная работа, добавлен 19.06.2012

 • Характеристика основних причини виникнення козацтва. Поняття Запорізької січі як християнської республіки. Боротьба козак проти татар і турків. Описання козацько-селянського повстання XVI-XVII ст. Результати Білоцерківського, Переяславського договорів.

  реферат, добавлен 28.07.2017

 • Причини заснування Запорізької Січі. Її значення в історії України. Козацько-селянські виступи кінця XVI - першої половини XVII століття та їх наслідки. Вплив козацтва на історію української нації і на процес формування національної свідомості народу.

  реферат, добавлен 11.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.