"Антігона" Б. Брехта як творча інтерпретація драми Софокла

Характеристика драматичного твору Б. Брехта "Антігона", аналіз творчої інтерпретації. Основні особливості концепції "епічного театру". Причини війни між двома братами Етеокла та Полініка за владу у Фівах. Знайомство з творчою діяльністю драматурга.

Подобные документы

 • Життєвий та творчий шлях Бертольда Брехта - німецького поета і прозаїка. Вивчення теорії "епічного театру" драматурга. Літературний аналіз історико-алегоричної драми "Матінка Кураж та її діти" як несумісності материнства із війною та насильством.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2009

 • Біографія німецького драматурга Б. Брехта. Теорія нового театру, її сутність та поняття "ефекту очуження". Аналіз п'єси "Життя Галілея". Питання для міркувань над життєвим шляхом митця, тести для самоконтролю та завдання для розгорнутої відповіді учнів.

  методичка, добавлен 07.04.2010

 • Давньогрецька драма як надзвичайно яскраве явище в історії європейської культури і літератури. Спроба перекладу трагедії Софокла "Антігона" на українську мову. Міфологія як основа формування давньогрецької трагедії. Творчість Софокла та Евріпіда.

  реферат, добавлен 14.03.2015

 • Дитячі роки Бертольда Брехта, вплив війни на його світогляд. Особливості героїв ранніх віршів, перша постановка п’єси, що принесла драматургу загальнонаціональну відомість. Його теорія епічного театру та принципи творення сюжетів, драма "Життя Галілея".

  реферат, добавлен 14.11.2010

 • Розкриття особливості історичної хронологічної драми ХХ століття, на прикладі співставлення п’єс А. Міллера з історичними драмами В. Шекспіра та Б. Брехта. Порівняльний аналіз типологічної спільності між передачами хроніки А. Міллера та Б. Брехта.

  статья, добавлен 10.10.2013

 • Особливості драматичного прийому внутрішнього монологу на матеріалі внутрішніх монологів трагедії В. Шекспіра "Гамлет" та драми Б. Брехта "Життя Галілея". Експлікація відмінностей чи подібностей світосприймання та світовідчуття геніальними митцями.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • "Lehrstuck" як авторський жанр Б. Брехта. Концептуальні положення "Lehrstuck" як гра для акторів та глядачів, тренувальна вправа для навчання діалектиці. Перехідна ланка у драматургічній творчості Брехта на шляху до діалектичного театру.

  статья, добавлен 09.05.2013

 • Історія становлення й ґенеза жанру. Форми взаємопроникнення драми й історії (від античності до "єлизаветинського” театру). Жанрова модель шекспірівської історичної драми-хроніки: художні особливості. Параболічність історичної драми-хроніки Б. Брехта.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Біографія російського поета Афанасія Фета. Твори, присвячені оспівуванню природи та почуттям кохання. Російська школа чистого мистецтва в поезії Фета. Життєвий та творчий шлях Бертольда Брехта - драматурга, поета, прозаїка, режисера і теоретика театру.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Вивчення особливостей драматичного прийому внутрішнього монологу як самостійної композиційної форми на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Гамлет" і драми Б. Брехта "Життя Галілея". Розгляд відмінностей чи подібностей світосприймання та світовідчуття авторів.

  статья, добавлен 27.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.