Походження моралі

Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

Подобные документы

 • Пояснення походження та структури моральності. Функція регуляції людської поведінки та міжлюдських стосунків. Мораль та її взаємозв’язок із духовним розвитком людини. Мораль - форми регуляції людської діяльності та поведінки. Поєднання етики й політики.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Характеристика культури поведінки як сукупності норм повсякденного поводження людини, в яких знаходять вираження моральні та естетичні норми, її роль у житті. Моральні приклади поведінки – ідеали, їх формування. Духовний характер моральної діяльності.

  доклад, добавлен 22.07.2013

 • Природа, сутність і функції моралі. Релігійні, соціально-історичні та натуралістичні концепції походження моралі. Дослідження специфічних особливостей моральної регуляції поведінки людини. Моральна та інші форми суспільної свідомості. Мораль і право.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Методологічні підстави прикладної орієнтації етики. Вивчення основних принципів етичної регуляції в сучасному суспільстві. Розуміння всезагальності певних духовних настанов. Формули відношення об'єктивного моральнісного закону до недосконалої волі людини.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

  контрольная работа, добавлен 13.08.2008

 • Розкриття основних функцій моралі як системи соціально-етичних норм функціонування суспільства. Регулятивна функція моральних норм, їх роль в соціалізації особи. Пізнавальна основа етичних норм, місце етики в системі моральних цінностей суспільства.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Особливості та структура моральної діяльності людини. Проблеми моральної діяльності: її практичні і моральні виміри. Вчинок як першоелемент моральної діяльності. Позиція прагматизму і позиція теорії моральної доброти як точки зору на оцінку вчинку.

  реферат, добавлен 22.11.2015

 • Місце моральної свідомості в системі моралі (порядок дальшого викладу). Структура моральної свідомості. Основні моральні норми та принципи. Моральні мотиви та ціннісні орієнтації. Цінність та святиня, добро як провідна ідея моральної свідомості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Попереднє зауваження, мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Зв’язок моралі з інституційною регуляцією, правом, звичаєм. Особливості взаємодії політики і етики у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.