Антропогенний вплив на гідросферу

Великомасштабний характер забруднення атмосфери на сучасному етапі. Характеристика стану гідросфери. Води Світового океану та прісні ресурси. Світовий водогосподарський баланс. Джерела забруднення гідросфери та шляхи подолання екологічної кризи.

Подобные документы

 • Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Забруднення гідросфери, їх особливості. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Наслідки забруднення гідросфери, охорона водних ресурсів. Основні методи очистки стічних вод. Особливості використання води в Україні. Характеристика екологічних проблем.

  творческая работа, добавлен 25.05.2015

 • Антропогенний вплив на гідросферу та його наслідки. Стадії, види та джерела забруднення поверхневих і підземних вод. Самоочищення води в природі. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Очищення стічних вод. Правова охорона водних ресурсів.

  реферат, добавлен 21.10.2013

 • Вивчення причин забруднення атмосферного повітря і гідросфери. Оцінка негативного впливу на навколишнє середовище процесів виплавки чавуну і переробки його на сталь. Викиди в атмосферу в хімічній промисловості. Нафтове забруднення Світового океану.

  презентация, добавлен 19.05.2014

 • Наслідки забруднення та руйнування гідросфери, атмосфери, літосфери. Очищення стічних вод. Енергетичне забруднення оточуючого середовища. Шляхи подолання екологічної кризи. Визначення і уніфікації критеріїв оцінок фактичної забрудненості пестицидами.

  лекция, добавлен 14.07.2017

 • Роль гідросфери у формуванні поверхні Землі. Основне джерело водопостачання для людини. Споживання прісної води. Результат антропогенного тиску на екологічну систему океану. Очищення стічних вод. Вивчення причин та наслідків забруднення гідросфери.

  реферат, добавлен 29.09.2012

 • Характеристика основних екологічних водних проблем України. Дослідження джерел забруднення гідросфери та антропогенного впливу на води Світового океану. Забруднення природних вод України та спостереження за станом хімічного забруднення поверхневих вод.

  дипломная работа, добавлен 02.03.2014

 • Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.

  реферат, добавлен 01.04.2010

 • Світові запаси води. Джерела забруднення природних вод та ресурсів. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Охорона водних ресурсів. Методи очистки стічних вод. Водні ресурси України. Норми витрат води. Екологічні наслідки забруднення Світового океану.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Принципи раціонального природокористування та проблеми їх дотримання. Забруднення гідросфери та антропогенний вплив на ґрунтові води. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Наслідки забруднення літосфери та запобігання загостренню екологічних ситуацій.

  реферат, добавлен 17.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.