Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської

Дослідження оповідань і повістей Любові Яновської. Визначення темпоральної моделі буття героїв прози авторки. Феномен творчості письменниці, і сутність її світобачення. Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської в контексті самого буття.

Подобные документы

 • Дослідження творчості Л. Яновської у зв'язку з естетико-філософськими реаліями її доби, розкриття її участі в розвитку українського літературного процесу кінця XIX-початку XX ст. Еволюція світоглядних, філософських та естетичних поглядів письменниці.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Огляд моделей буття героїв у романах В. Підмогильного "Місто", "Невеличка драма". Взаємозв’язок системи морально-етичних цінностей героїв, їх співвідношення із цінностями суспільними. Суспільні явища і настрої, що обумовлюють появу таких художніх типів.

  автореферат, добавлен 22.02.2014

 • Жанрова природа і структура малої прози Б. Лепкого. Еволюція художньої манери письменника, зображення реальності крізь призму бачення героїв. Місце малої прози Б. Лепкого у контексті розвитку жанру українського оповідання кінця ХIХ - початку ХХ століть.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Визначення особливостей відтворення емоційного світу героїв на прикладі новелістики Г. Тютюнника. Заходи інтерпретації художніх творів у психологічному аспекті. Літературознавче дослідження технік розкриття внутрішнього світу персонажів малої прози.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Картина світу в оповіданнях Мері Шеллі. Еволюція творчості письменниці, перетин романтичних та реалістичних тенденцій в її оповідях. Місце "малої" прози у творчості письменниці й у літературній спадщині англійського романтизму. Аналіз поетики оповідань.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Генези жанру мелодрами та умови його функціонування як форми драматичного мистецтва. Характерні поетикальні ознаки мелодрами Л. Яновської в руслі стильової моделі романтизму. Виявлення основних фольклорно-національних ознак у драматургії І. Тогобочного.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Дослідження концепції любові в системі філософських поглядів Лесі Українки. Постмодерна і феміністична інтерпретація філософської спадщини поетеси. Визначення ролі та значення любові в житті людини. Культ незаанґажованого мистецтва й високої краси.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Дослідження інтимної лірики як духовного феномена. Аналіз чоловічого та жіночого дискурсу на матеріалі любовної поезії Д. Павличка та Л. Костенко. Визначення особливостей чоловічого й жіночого осягнення любові. Переживання закоханих ліричних героїв.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • На основі визначень базових жанрів фрагментарної прози - етюду, ескізу - обґрунтування ознак жанрових форм прози О. Кобилянської. Визначення місця фрагментарної прози в творчості письменниці, зокрема щодо спільних поетикальних рішень у царині романістики.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Теоретичні аспекти аналізу проблеми виокремлення малої прози. Аналіз синхронічного та діахронічного аспектів розвитку сучасної корейської малої прози. Вивчення змістово-тематичного наповнення та особливостей жанрової парадигми корейської прози.

  статья, добавлен 29.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.