Види та схеми каналізації

Поняття, склад та види стічних вод, характеристика системи відведення стічних вод каналізації міст і населених пунктів. Фактори, які визначають кількість і склад виробничих стічних вод, методи їх очищення. Відомості з розрахунку каналізаційних мереж.

Подобные документы

 • Напрямки скорочення скидання забруднень з промисловими стічними водами. Будова каналізаційних мереж на підприємствах, умови випуску виробничих стічних вод у міську каналізацію. Методи очищення стічних вод: проціджування, адсорбція, аерація, флотація і ін.

  курс лекций, добавлен 08.01.2015

 • Технічні, фізико- та біохімічні аспекти стійкості очисних споруд і очищення стічних вод. Проектування та розрахунок біоокислювачів для очищення стічних вод. Визначення області стійкості режимів роботи біоокислювачів та сукупних параметрів її забезпечення.

  статья, добавлен 30.09.2018

 • Класифікація стічних вод. Основні елементи водовідведення. Порівняльна санітарна і техніко-економічна оцінка систем водовідведення. Розрахункові витрати господарсько-фекальних стічних вод від населення. Мінімальні діаметри труб і максимальні наповнення.

  курс лекций, добавлен 08.01.2015

 • Теоретичні і експериментальні дослідження застосування комплексу прикріплених мікроорганізмів та тих, що вільно плавають, для біологічного очищення стічних вод. Аналіз залежності впливу дози прикріплених мікроорганізмів на властивості активного мулу.

  автореферат, добавлен 23.02.2014

 • Загальні принципи і існуючі підходи механічної очистки господарчо-побутових стічних вод у вертикальних відстійниках. Розробка, обґрунтування та опис конструкції вертикального відстійника з перегородкою. Методика та технологічні схеми очистки стічних вод.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Складання фізичної та математичної моделі очищення стічних вод на біодискових фільтрах з урахуванням процесів масоперенесення та споживання кисню. Побудова інженерної методики розрахунку концентрацій кисню в секціях фільтра, біоплівці та рідкій плівці.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Аналіз конструкцій компактних установок для біологічної очистки стічних вод та метод оцінки продуктивності їхнього використання для очистки стічних вод агропромислового комплексу. Математичні моделі технологічних процесів в біореакторах-витискувачах.

  автореферат, добавлен 31.01.2014

 • Склад, розміри, кількість та розташування приміщень, їхній стан. Міцність та стійкість конструкцій будівлі, їх здатність захистити приміщення від зовнішніх кліматичних факторів та шуму. Системи холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення.

  дипломная работа, добавлен 23.12.2012

 • Аналіз методів, моделей розрахунку процесів зневоднення і фільтрації осадів на мулових майданчиках. Дослідження складу і фізико-хімічних властивостей суміші осадів міських стічних вод. Робота мулового майданчика при застосуванні флокулянтів, вакуумування.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Склад інженерних систем у готельно-ресторанному комплексі. Системи опалення, їх характеристика та обладнання. Система вентиляції і кондиціювання повітря. Основні схеми та конструктивні елементи внутрішнього водопостачання. Призначення систем каналізації.

  курс лекций, добавлен 06.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.