"Почаївські святині" як центральні об'єкти паломництва та релігійного туризму у північно-західному регіоні України

Аналіз феномену релігієзнавчого і духовного туризму, вивчення причин популярності туристичного маршруту "Почаївських святинь". Визначення ключових психологічних чинників у потребі паломницької та туристичної діяльності серед віруючих і невіруючих людей.

Подобные документы

 • Розгляд релігійного паломництва як одного із міжкультурних, комунікативних вимірів культури в середовищі міжкультурного діалогу. Визначення культурологічного контексту формування культурних практик прощі та туризму в контексті глобалізаційних проблем.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Ознайомлення з детермінантами емоційно-почуттєвої складової релігійного феномену. Дослідження властивих теперішнім релігіям загадкових ритуалів. Характеристика причин виникнення бажання безсмертя. Вивчення та аналіз поглядів професора Б.О. Лобовика.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Вплив релігійного світогляду на суспільне життя віруючих. Змінення ставлення православних до праці у вихідні дні. Аналіз трудової діяльності протестантів та євангельських християн-баптистів. Особливість поглядів побожних людей на мету та сенс життя.

  контрольная работа, добавлен 24.09.2017

 • Вивчення мультиконфесійного паломництва з України до римо-католицької святині у Польщі. Проведення методологічних розробок у соціокультурної антропології. Розвиток релігії та процесів секуляризму у постсоціалістичних та посттоталітарних суспільствах.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Визначення релігійних, ідеологічних чинників виникнення ісламізму, його сутність як політично-релігійного феномену в ісламі. Дослідження суфізму як комплексного соціального феномену. Сучасні погляди на проблему взаємовідносин між суфізмом та ісламізмом.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

 • Історико-філософські основи вивчення проблеми "духовного феномену" та "духовного світу". Визначення місця та особливостей включення релігії у особистісний духовний світ. Значення релігії як функціонуючого феномена індивідуального духовного буття людини.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Аналіз динаміки кількості релігійних громад за конфесіями у регіоні за останні роки. Найвідоміші місця християнського паломництва, де знаходяться чудотворні ікони, мощі святих, святі цілющі джерела. Коротка туризмознавча характеристика найвідоміших з них.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Роль і значення конфесійних чинників у національному бутті українського народу. Процес еволюції та особливості українського православ’я як релігійного й етнокультурного феномена. Аналіз причин його розколу, проблем об’єднання та здобуття автокефалії.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Релігієзнавство і теологія. Дослідження релігійного феномена. Визначення основних постатей українського релігієзнавства. Формування критеріїв релігієзнавчого фаху. Функціонування релігії в суспільстві. Проблема демаркації релігієзнавства й теології.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Комплексне дослідження феномену традиційного ісламу в соціально-політичних процесах у західному регіоні Північного Кавказу, де доісламська етнокультурна складова завжди посідала основне місце. Визначення специфіки змісту поняття традиційного ісламу.

  статья, добавлен 05.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.