Любов в поезіі Дмитра Павличка

Кохання як одне з найкращих і найглибших людських почуттів, його етапи розвитку та їх основні прояви. Огляд цього феномену на прикладі інтимної лірики Дмитра Павличка. Вираження любові в поезії зрілого періоду митця. Аналіз шедеврів еротичної лірики.

Подобные документы

 • Висвітлення художньої специфіки притчових творів у поезії Дмитра Павличка. Особливості розвитку Дмитром Павличком поетичних традицій Івана Франка у царині сатири, гумористики та притчописання. Дослідження віршів-притч у поетичному спадку Дмитра Павличка.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Образ тяжкого політичного клімату, в якому жила Польща протягом останніх століть, в творчості Дмитра Павличка. Антологія Павличка як антологія поезії ХХ століття, поезії сучасної та модерної. Творчість нової хвилі в "Антології польської поезії".

  статья, добавлен 20.09.2010

 • Виявлення особливостей зображення символу місяця в поезії Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки. Характеристика міфопоетичних витоків творчості відомих українських письменників, визначення сутності авторського світотворення на основі міфоаналізу.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Кохання - одна з вічних тем світової літератури. Характеристика специфічних особливостей співвідношення духовного та тілесного в любовній поезії Костя Шишка. Аналіз природи еротичного мотиву та основних засобів творення образів інтимної лірики митця.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Життєвий та творчий шлях українського поета Дмитра Павличка. Його письменницький талант вилився у написання ліричних ("Любов і ненависть", Бистрина") та політичних збірок, поем ("Іван Загайчук", "Вогнище") та літературознавчих праць ("Магістралі слова").

  реферат, добавлен 28.11.2009

 • Дослідження інтимної лірики як духовного феномена. Аналіз чоловічого та жіночого дискурсу на матеріалі любовної поезії Д. Павличка та Л. Костенко. Визначення особливостей чоловічого й жіночого осягнення любові. Переживання закоханих ліричних героїв.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Ідейно-естетичні особливості публіцистичної творчості Д. Павличка в контексті розвитку суспільно-естетичної думки письменницького покоління 1960–1990-х років. Вплив публіцистичних та літературно-критичних поглядів митця на культурні процеси в Україні.

  автореферат, добавлен 16.12.2013

 • Перші роки діяльності Павличка. Аналіз прийняття до спілки письменників. Ув’язнення по звинуваченню в причетності до бандерівських злочинств. Керування відділом поезії журналу "Жовтень". Покази теми України у творчості. Зміст вірша поета "Два кольори".

  презентация, добавлен 09.06.2015

 • Розгляд книги "Спогади" Дмитра Павличка. Книга як синтетичне поєднання мемуарів, де автор звертається до осмислення свого життя від найперших кроків до сьогодення. Стосунки автора спогадів з його сучасниками. Авторська візія української історії 1940-х рр.

  статья, добавлен 23.09.2017

 • Особливості вираження концепту у творчості поетів першої половини ХХ століття Миколи Вороного та Дмитра Загула. Використання слова на позначення концепту для зображення внутрішнього світу ліричного героя. Характерне слововживання семи "любов".

  статья, добавлен 29.06.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.