Ресурсний потенціал та структура господарської діяльності античних держав північного Причорномор’я у V-III ст. до н. е.

Детальне вивчення географічного середовища античних держав Північного Причорномор'я. Проведення порівняльного аналізу структур господарської діяльності цих держав. Перегляд усталених поглядів на структуру економіки античних полісів Причорномор’я.

Подобные документы

 • Грецька колонізація і виникнення античних поселень. Зародження грецьких міст-держав в Північному Причорномор'ї. Східний Крим та узбережжя Керченської протоки. Економічний розвиток, соціальна структура й етнічний склад населення Північного Причорномор'я.

  реферат, добавлен 20.06.2017

 • Особливості ведення сільського господарства та землеробства в античних містах Північного Причорномор’я. Характеристика основних промислів, якими займалися люди за античних часів. Відмінності духовної культури і етносоціального складу сільського населення.

  реферат, добавлен 18.05.2012

 • Історія освоєння грецькими переселенцями узбережжя Північного Причорномор'я. Основні етапи оснування античних північнопричорноморських міст і їхніх округ. Античні держави північного Причорномор'я. Причини Великої Грецької колонізації 8-6 ст. до н.е.

  реферат, добавлен 04.05.2011

 • Грецька колонізація Римської імперії та становлення рабовласницького ладу. Ольвія як один із найбільших античних центрів в Північному Причорномор’ї. Припинення життя Ольвійської держави. Внутрішня економічна криза античних міст Північного Причорномор’я.

  доклад, добавлен 12.10.2014

 • Початковий етап формування людської цивілізації на території України. Перші державні утворення на українських землях. Характеристика скіфо-сарматської доби. Розвиток античних міст-держав Північного Причорномор’я. Життя східних слов’ян в VI-XI ст.

  реферат, добавлен 09.02.2010

 • Фактори впливу на розвиток української культури: роль і місце античних держав-полісів Північного Причорномор'я; Трипілля; усна народна творчість; християнство. Розвиток мистецтв, музики, літератури, освіти, науки. Відродження національної свідомості.

  шпаргалка, добавлен 30.07.2012

 • Основна характеристика поширення рабовласницьких відносин в античних державах Північного Причорномор’я. Роль торгівлі рабами в економічних взаєминах іонійських апойкій на Понті з їх метрополією. Особливість розвитку рабовласництва в мілетських колоніях.

  статья, добавлен 09.06.2020

 • Скіфи, сармати та кіммерійці на території сучасної України. Роль античних держав Північного Причорномор’я. Виникнення і становлення Давньоруської держави. Прийняття християнства за Володимира Святославовича. Київська держава за правління Ярослава Мудрого.

  шпаргалка, добавлен 14.07.2017

 • Історичний розвиток сільських округів античних держав Північного Причорномор’я. Особливості природних умов та клімату Південно-Східного Криму. Духовна культура, господарська діяльність та етносоціальний склад сільської округи Феодосії У V-II столітті.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Вивчення античних пам'яток півдня України. Античні міста-держави Північного Причорномор’я: Ніконій, Тіра, Борисфеніда, Ольвія, Херсонес Таврійський, Боспорська держава. Греки – засновники північнопричорноморських міст. Центри поширення античної культури.

  реферат, добавлен 30.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.