Ще раз до питання про гемолітичну хворобу новонароджених (огляд літератури з матеріалами власних досліджень)

Аналіз атипових форм гемолітичної хвороби новонароджених на основі кореляції вмісту білірубіну відносно доби життя немовлят. Використанням основних клініко-біохімічних (гемоглобін, загальний білок, глюкоза) та серологічних групових характеристик крові.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.