Impatiens balfourii (balsaminaceae) — новий адвентивний вид флори України

Ознайомлення з результатами дослідження з фізіології інвазійних видів роду Impatiens L. в Європі. Визначення особливостей культивування даної рослини у різних ботанічних садах світу. Розгляд поширення здичавілих рослин I. balfourii, зібраних в Україні.

Подобные документы

 • Встановлення морфобіологічних особливостей рослин видів роду Symphytum, їх сезонний ритм розвитку. Визначення продуктивного потенціалу рослин та розробка основних прийомів культивування в зв’язку з інтродукцією в умовах Північного Лісостепу України.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Проведення перевизначення рослин роду Ficus, які культивуються у ботанічних садах України та аналіз сучасних поглядів щодо систематичного положення цих рослин у системі роду. Ідентифікація, визначення таксономічного статусу та природного ареалу фікусів.

  статья, добавлен 25.03.2016

 • Ознайомлення з даними, отриманими в результаті критичного вивчення роду melilotus mill флори України. Аналіз гербарних матеріалів і опрацювань роду у вітчизняних і зарубіжних таксономічних виданнях. Дослідження особливостей квіток і грон рослини.

  статья, добавлен 29.11.2016

 • Узагальнення відомостей щодо еколого-ценотичних особливостей та географічного поширення дикорослих видів шипшин флори України з метою їх інтродукції. Дослідження особливостей початкових етапів онтоморфогенезу представників окремих видів роду Rosa.

  автореферат, добавлен 12.07.2015

 • Дослідження сучасного географічного поширення, еколого-ценотичних, біологічних та созологічних особливостей видів роду Fritillaria L. флори України. Картосхеми географічного поширення видів в Україні. Причини скорочення чисельності популяцій даних видів.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

 • Фармакологічна активність та народногосподарське значення видів роду Полин. Порівняльне фітохімічне та хемотаксономічне дослідження видів роду Artemisia L. флори України. Визначення вмісту основних біологічно активних речовин у сировині видів роду Полин.

  автореферат, добавлен 01.10.2018

 • Сучасний стан видів рослин флори України на основі вивчення їх поширення, еколого-ценотичних властивостей, забезпеченості охороною. Систематичний, географічний та еколого-ценотичний аналізи видів рослин, принцип еколого-флористичної класифікації.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Екологічна оцінка інвазійних видів рослин, аналіз особливості динаміки їх поширення. Характерні типи просторового поширення інвазійних видів рослин Закарпаття: стрічковий, суцільний і змішаний. Наявність тривалої лаг-фази у більшості видів рослин.

  статья, добавлен 28.01.2016

 • Видовий склад адвентивної фракції флори Волинського Полісся. Аналіз видів адвентивних рослин за часом занесення, походженням і ступенем натуралізації. Основні шляхи та осередки поширення видів адвентивних рослин на території досліджуваного регіону.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Підбір умов для мікроклонального розмноження рослин роду Gentiana. Лікувальні властивості рослин. Встановлення оптимального середовища для мультиплікації різних видів тирличів та процесу формування мікроклонів із рослин з використанням фітогормонів.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.