Особливості формування та використання фінансових ресурсів на прикладі держаного підприємства "Держагролісгосп"

Сутність фінансових ресурсів. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Фінансовий стан державного підприємства "Держагролісгосп". Шляхи удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів державних підприємств.

Подобные документы

 • Дослідження теоретичних засад формування фінансових ресурсів як основи діяльності підприємства. Визначення джерел залучення фінансових ресурсів. Розробка комплексної системи шляхів удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Місце та роль фінансових ресурсів у фінансовій діяльності підприємства. Підходи до трактування поняття "фінансові ресурси підприємства", їх переваги та недоліки. Головні ознаки класифікації фінансових ресурсів підприємств, їх формування та використання.

  статья, добавлен 29.03.2018

 • Поняття, класифікація і функції позикових фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування позикових фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансово–майнового стану підприємства. Ефективність використання позикових фінансових ресурсів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Система критеріїв оцінки формування, розміщення, використання фінансових ресурсів на підприємстві. Шляхи удосконалення ефективності розміщення фінансових ресурсів заводу. Здійснення капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, виконання зобов’язань.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2016

 • Особливості формування фінансових ресурсів підприємств. Визначення можливих напрямів використання фінансових ресурсів з урахуванням цілей і завдань підприємства. Особливості впливу управління фінансовими ресурсами на результати господарської діяльності.

  статья, добавлен 26.06.2016

 • Розробка та характеристика технології аналізу фінансових ресурсів на підприємстві. Визначення показників для оцінки формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Особливості етапів оцінки фінансового стану та аналізу фінансових ресурсів.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Проблеми використання та формування фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Джерела фінансових ресурсів та їх використання. Шляхи удосконалення управління власним капіталом, його структурою та нерозподіленим прибутком.

  курсовая работа, добавлен 25.02.2013

 • Вивчення основних підходів щодо визначення складу фінансових ресурсів підприємств. Оцінка формування фінансових ресурсів підприємства ДП "УДЦТС "Ліски". Аналіз чинників, що впливають на формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

  статья, добавлен 23.03.2016

 • Аналіз складу та структури фінансових ресурсів держави, основні напрями їх використання. Виявлення сучасних проблем у сфері регулювання фінансових ресурсів України. Оцінка, перспективи формування та ефективного використання державних фінансових ресурсів.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2016

 • Сутність та джерела формування фінансових ресурсів підприємства. Напрями підвищення ефективності їх використання. Роль фінансових ресурсів в діяльності підприємства. Класифікація оборотних активів підприємства. Характеристика їх структури та функцій.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.