На сторожі слова у виконавській практиці

Роль повноцінного масштабного та якісного функціонування української мови, виокремлення основних складових сценічного мовлення відповідно до класифікації сценаріїв, виявлення особливостей їх композиційної структури, прийомів і засобів мовного втілення.

Подобные документы

 • Аналіз походження, композиційної побудови, специфіки виконання сценічного гопака та визначення характерних особливостей жіночого танцю в ньому. Вимоги до постановок гопака, які сформувалися у процесі становлення української народно-сценічної хореографії.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Пневматичні конструкції та вироби як складова мистецького процесу у сфері сценічного мистецтва. Переваги та функції повітроопорних споруд, особливості їх сценічного призначення. Класифікація засобів сценічного аеродизайну в залежності від їх якостей.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Аналіз стану наукової розробки проблеми сольної народно-співочої творчості Р. Кириченко. Специфіка репрезентації української народної пісні в виконавській практиці. Роль співачки у розвитку української культури другої половини XX - початку XXI століття.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Розгляд самобутніх особливостей української теракотової кераміки. Виявлення основних форм, схем декору і орнаментальних композицій, колориту, засобів та методів художньої виразності народних теракотових гончарних виробів із різних регіонів України.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Духовні вартості кожної людини і всього суспільства. Поняття "культура мовлення". Жанрові особливості наукового стилю. Внутрішньостильова диференціація наукового стилю. Упорядкована сукупність нормативних, мовленнєвих засобів. Стилі літературної мови.

  контрольная работа, добавлен 19.07.2011

 • Виявлення умов втілення проектних концепцій у рекламній продукції. Обґрунтування наявності типових композиційних угруповань знаково-символьних елементів, встановлення умов композиційної організації інформації, яка відповідає етнічній концепції.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Дослідження еволюції культурологічної думки про монолог, поставлення проблеми його функціонування в культурі, виявлення різнорідності монологічного мовлення, обґрунтування необхідності виведення узагальнених критеріїв монологу, дискурсу та висловлювання.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Дослідження історичних обставин формування української культури. Вивчення основних тенденцій та особливостей розвитку освіти, наукових знань, медицини, української мови та літератури, драматургії, театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури.

  реферат, добавлен 26.05.2014

 • Культурологічний дискурсивний аналіз телевізійної культури. Роль телебачення як культурного агента. Механізм формування соціокультурного буття медій, способи їх функціонування. Розгляд категорії кодів телебачення відповідно до їх класифікації за рівнями.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Виявлення сутності творчої взаємодії композитора і поета в історичному часі останніх десятиліть XX ст. Закономірності діалогу слова і музики. Значення світоглядної єдності співавторів для досягнення творчого взаєморозуміння і втілення мистецьких задумів.

  автореферат, добавлен 26.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.