Ідейно-художній аналіз новели Пу Сунліна "Розмальована шкіра"

Комплексний аналіз особливостей збірки П. Сунліна "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне" на прикладі визначеної новели. Дослідження культури, вірувань, філософії та історії Китаю, переданих автором через збірку. Історичні умови розвитку творчості новеліста.

Подобные документы

 • Основні риси новели як епічного жанру літератури. Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст. Розвиток української новелістики. Дослідження творчості сучасного українського новеліста Віктора Погрібного. Система образів, дилема морального вибору автора.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2016

 • Осмислення новели в структурі художнього твору, дослідження текстів Т. Шевченка, у яких вставні новели мають різне функціональне призначення. Проблеми й перспективи дослідження новели як структуротвірного чинника поетики у вітчизняному літературознавстві.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Дослідження часопросторової структури збірки "Східні новели" М. Юрсенар, яка демонструє виразні поетикальні характеристики спаціуму, що превалює над темпоральним виміром. Втілення семантики перехідності за допомогою міфопоетичних образів природних стихій.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Дослідження художньої своєрідності новел Е. По у плані вивчення особливостей американської новели як літературного жанру. Знайомство з творчою діяльністю автора та загальна характеристика його новел "Падіння будинку Ашерів", "Вбивство на вулиці Морг".

  реферат, добавлен 16.05.2016

 • Особливості кореляції понять "ідеологія", "варварство", "культура", "цивілізація" на прикладі новели М. Хвильового. Аналіз наративної своєрідності тексту як художнього документа переломного періоду в історії України першого двадцятиріччя ХХ століття.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Життєвий та творчий шлях М. Хвильового – українського прозаїка, поета, критика та публіциста. "Я (Романтика)" - новела про добро і зло в житті та душі – аналіз, особливості композиції, ідейно-художній зміст. Проблематика твору. Стильові ознаки новели.

  реферат, добавлен 22.03.2013

 • Дитинство, життєвий шлях та художня творчість Михайла Коцюбинського, еволюція його світогляду. Застаріла лексика як спосіб збагачення мови творів письменника. Ідейно-художній аналіз новели М. Коцюбинського "Intermezzo" та роль застарілих слів у творі.

  реферат, добавлен 04.04.2011

 • Дослідження новели "Графік смерті" сучасного українського прозаїка Івана Яцканина, в якій порушено провідну у світовій літературі тему батьковбивства. Аналіз основних рис поетики твору та відстеження особливостей психологічної мотивації вчинку героя.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Співвіднесеність змістовно-структурних особливостей новел письменника з типологічно близькими жанрами в українській і світовій літературі. Психологізм новелістики В. Підмогильного. Визначення типу героя його творів. Методи оновлення поетики новели.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Специфіка контекстуальних параметрів твору "Акація" письменника Ю. Клена. Характеристика найважливіших засобів новели, особливості кульмінаційної точки твори. Розв’язка антиципаційних ланок новели, опис її містичних елементів. Сутність художнього світу.

  доклад, добавлен 29.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.