Ідейно-художній аналіз новели Пу Сунліна "Розмальована шкіра"

Комплексний аналіз особливостей збірки П. Сунліна "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне" на прикладі визначеної новели. Дослідження культури, вірувань, філософії та історії Китаю, переданих автором через збірку. Історичні умови розвитку творчості новеліста.

Подобные документы

 • Зародження новели як самобутнього художнього "організму". Ключовий аспект жанрової поетики новели. Теза про несподіваний "поворотний пункт" відомого новеліста-романтика Л. Тіка. Заперечення класичної канонічної жанрової практики, деканонізації жанру.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження новели "Гість" Альбера Камю крізь призму постколоніальної критики. Аналіз значення амбівалентності назви твору, її зв’язок із темою оповідання. Релігійні ознаки антропонімів і топонімів. Аналіз особливостей наративної будови новели "Гість".

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Основні риси новели як епічного жанру літератури. Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст. Розвиток української новелістики. Дослідження творчості сучасного українського новеліста Віктора Погрібного. Система образів, дилема морального вибору автора.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2016

 • Осмислення новели в структурі художнього твору, дослідження текстів Т. Шевченка, у яких вставні новели мають різне функціональне призначення. Проблеми й перспективи дослідження новели як структуротвірного чинника поетики у вітчизняному літературознавстві.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Дослідження часопросторової структури збірки "Східні новели" М. Юрсенар, яка демонструє виразні поетикальні характеристики спаціуму, що превалює над темпоральним виміром. Втілення семантики перехідності за допомогою міфопоетичних образів природних стихій.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Аналіз художньої прози М. Хвильового із збірки "Сині етюди". Розгляд новели "Арабески" як інтермедіальної матриці із образотворчими (зоровими) та музичними елементами конструкції. Оцінка значення твору у створенні інтертекстуальної свідомості читача.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження художньої своєрідності новел Е. По у плані вивчення особливостей американської новели як літературного жанру. Знайомство з творчою діяльністю автора та загальна характеристика його новел "Падіння будинку Ашерів", "Вбивство на вулиці Морг".

  реферат, добавлен 16.05.2016

 • Особливості кореляції понять "ідеологія", "варварство", "культура", "цивілізація" на прикладі новели М. Хвильового. Аналіз наративної своєрідності тексту як художнього документа переломного періоду в історії України першого двадцятиріччя ХХ століття.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Розвиток українського футуризму на початку ХХ ст., вектори оновлення жанру новели як поліморфного феномену. Аналіз новелістики письменника-футуриста 1920-х рр. Ґео Шкурупія, дослідження різнопланових мистецьких функцій його новели "Патетична ніч".

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Життєвий та творчий шлях М. Хвильового – українського прозаїка, поета, критика та публіциста. "Я (Романтика)" - новела про добро і зло в житті та душі – аналіз, особливості композиції, ідейно-художній зміст. Проблематика твору. Стильові ознаки новели.

  реферат, добавлен 22.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.