Стилістичні проблеми творчості Томаса Гейнсборо

Особливості стилістичних аспектів у творчості видатного англійського художника ХVІІІ століття - Гейнсборо. Взаємозв’язок художньої проблематики з культурними реаліями з точки зору мистецтвознавства. Дослідження художньої своєрідності робіт автора.

Подобные документы

 • История формирования культуры Просвещения, характерные ее черты. Краткие биографические данные Томаса Гейнсборо, его детство и учеба. Особенности творчества и процесс создания картины. Написание и анализ произведения "Портрет герцогини де Бофор".

  реферат, добавлен 13.06.2013

 • Биография английского художника Томаса Гейнсборо. Поэтическое раскрытие внутреннего мира портретируемых как главное очарование незамысловатых по композиционному решению портретов. Образ герцогини де Бофор, построенный на гармонии холодных тонов.

  реферат, добавлен 23.12.2010

 • XVIII век как "золотой век" английской живописи, отражение в ней специфических черт английского общества того времени. Анализ деятельности выдающихся представителей данной культурной сферы. Противоречия ранних произведений живописца Т. Гейнсборо.

  доклад, добавлен 24.06.2013

 • Характеристика основних віх творчості видатного англійського художника ХУІІІ ст. Вільяма Хогарта та вплив його робіт на звичаї тогочасного англійського суспільства. Написання, зміст та особливості найстрашнішої гравюри художника "Горілчаний провулок".

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Вивчення проблеми художньої творчості в теорії естетичної науки. Дослідження психологічного механізму здійснення акту творчості. Визначення специфіки ремесла і мистецтва, творчого процесу митця. Аналіз становлення та розвитку художніх здібностей людини.

  реферат, добавлен 08.10.2012

 • Пошук в музично-театральній творчості Лисенка таких елементів, які мають загальне значення для формування національної художньої картини світу. Опис художньої картини світу в аналізованих творах, її взаємозв'язок з історико-культурними процесами.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Основні теоретичні аспекти, історичні особливості й шляхи розв’язання проблем художньої творчості в гуманістиці України межі ХІХ-ХХ ст. Тенденції розвитку культури, естетичної свідомості й художньої практики в східнослов’янському літературному процесі.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Дослідження унікальної художньої спадщини караїмського художника Анатолія Асаби, представника нон-конформістів. Характеристика проявів етнічного характеру. Здійснення жанрово-сюжетної класифікації робіт. Осмислення образно-стилістичного складу творчості.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Характеристика культурологічних аспектів концептуалізації змісту самодіяльної художньої творчості. Вивчення особливостей, підходів та провідних завдань щодо дослідження самодіяльної художньої творчості. Аналіз особливостей сучасної української культури.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Осмислення художньої спадщини у контексті мистецької освіти. Аналіз проблеми розвитку художньої освіти в центральній частині Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття. Вивчення творчості О. Мурашка і М. Пимоненка та формування професійно-мистецьких шкіл.

  статья, добавлен 13.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.