Давньогрецька агоністика в мистецтві

Змагання й конкурентна боротьба між античними представниками культури і мистецтва. Агоністика для греків як головний елемент буття і культури. Основні види суперництва у стародавних еллінів. Демонстрування своеї майстерності на честь отецьких божеств.

Подобные документы

 • Характеристика напрямів розвитку образотворчого мистецтва та художньої культури XX ст. Виникнення нових течій у культурах країн світу: абстракціонізму, футуризму, сюрреалізму, кінетичного мистецтва. Видатні діячі культури епохи та їх основні твори.

  контрольная работа, добавлен 21.06.2011

 • Дослідження витоків давньогрецької культури, яка увібрала в себе традиції крито-мінойської культури та розквітла у III та II тис. до н. е. у східній частині Середземного моря - на острові Крит. Державна система древньої Греції і її великі палацові центри.

  реферат, добавлен 10.06.2011

 • Закономірності розвитку культури всіх народів в еволюціоністській концепції культури. Основні стадії в розвитку суспільства. Поняття культурної цінності. Розвиток сучасної культури, нового типу культурної взаємодії. Історія української культури.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Розгляд особливостей Давньогрецької культури. Датування етапів розвитку культури античної Греції. Архаїчний, класичний та елліністичний періоди. Історія давньогрецького мистецтва архітектури, скульптури, живопису, літератури. Грецькі міста-поліси.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Соціально-економічні передумови культури Відродження. Особливості культури Ренесансу, зворотна сторона титанизму, відкриття світу і людини. Барокко в Росії і Україні. Основні напрями мистецтва епохи Просвітництва: стиль рококо, сентименталізм, класицизм.

  реферат, добавлен 28.10.2014

 • Культура та цивілізація, історична типологія культури. Основні культурні форми. Мистецтво як важлива складова духовної культури, його види та стилі: загальна характеристика. Регіональна морфологія світової культури. Поняття "регіональний тип культури".

  реферат, добавлен 20.06.2017

 • Виокремлення етапів становлення сценічної культури. Необхідність забезпечення конкурентоспроможності вчителів музичного мистецтва на міжнародному ринку праці. Формування виконавської майстерності студентів з акцентуванням ціннісно-смислової сфери.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Види й основні техніки живопису. Зміст творчього протесту проти традиційної культури в андерграунді й сюрреалізмі. Мотиви масової культури у художніх концепціях XX століття. Напрямки сучасного абстракціоністського мистецтва у живописі та скульптурі.

  курсовая работа, добавлен 15.04.2015

 • Характеристика сміхових феноменів східнослов’янської культури деякими представниками художньої інтелігенції. Проблема етнічної своєрідності сміху та його естетичних властивостей. Роль гумору в російській традиційній культурі, мистецтві та творчості.

  статья, добавлен 23.09.2012

 • Розкриття сутності явищ, які відбувалися у культурі та мистецтві ХХ ст. та їх вплив на сьогоднішній стан культури, мистецтва та взаємодії людини та світу. Зв’язок філософії та мистецтва. Постмодерн як культура реконструкції світу, спосіб вираження людини.

  статья, добавлен 04.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.