Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та соціальні перспективи

Визначення та встановлення місця України на шляху євроінтеграції, виявлення перешкод для повноцінного членства в Європейському Союзі. Необхідність консолідації внутрішніх зусиль для забезпечення умов стабільного демократичного розвитку суспільства.

Подобные документы

 • Огляд особливостей розвитку соціально-економічної сфери господарства Польщі після набуття членства у Європейському Союзі. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в країні за 2003-2016 рр. Проблема безробіття та збільшення трудової міграції.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Дослідження співвідношення між державними та приватними інвестиціями в Європейському Союзі. Механізм державної підтримки інвестиційного процесу в економіці, фінансуванню інноваційних процесів і людського капіталу. Промислово-інвестиційна політика України.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Визначення місця України на міжнародній шкалі людського розвитку. Дослідження пріоритетних напрямів для подальшого розвитку України на шляху до євроінтеграції й реформування економічної та соціальної сфер. Аналіз світових тенденцій людського розвитку.

  статья, добавлен 27.08.2016

 • Суть чинників посилення регіональних асиметрій в світовій економіці, моделі їх регулювання в провідних постіндустріальних державах світу. Динаміка та перспективи регіональної конвергенції в Європейському Союзі, транскордонна асиметрія регіонів України.

  автореферат, добавлен 28.10.2015

 • Теоретичне обґрунтування та сучасні підходи новітньої європеїстики. Інтеграційна специфіка еволюції Європейських співтовариств та ЄС. Східний вектор євроінтеграційного поступу. Євроінтеграційні перспективи України: проблеми, здобутки та переваги.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією. Перешкоди стосовно членства України в Європейському Союзі. Діяльність українських банків на міжнародних ринках. Інтеграція національної банківської системи у світову. Створення валютних блоків.

  контрольная работа, добавлен 03.12.2012

 • Визначення сутності, механізмів та складових сфери промислової власності. Забезпечення інтересів інноваційного шляху розвитку України. Запровадження у виробництво результатів інтелектуальної творчої діяльності. Удосконалення нормативно-правової бази.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Євроатлантична інтеграція України у внутрішньому вимірі на сьогоднішній день. Аналіз проблеми регіональної безпеки України на шляху до Північноатлантичного Альянсу. Головні пріоритети нашої держави в процесі набуття членства в НАТО на перспективу.

  дипломная работа, добавлен 06.04.2013

 • Характеристика діяльності організації EUREKA. Дослідження ролі та місця України в організації EUREKA та на основі результатів визначення перспектив участі України в даній організації для української економіки, науково-освітніх закладів та підприємств.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Забезпечення конкурентоздатності економіки України як засобу інтеграції до Європейського Союзу (ЄС). Експортний потенціал України в умовах євроінтеграції та необхідність підвищення його наукоємності. Проблеми лібералізації і співробітництва між країнами.

  реферат, добавлен 08.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.