Мовленевий етикет лікаря

Лікареві необхідно вміти будувати діалог щоб одержати зрозумілу відповідь від пацієнта, направити процес передачі інформації в потрібне русло, перехопити й удержати ініціативу в бесіді, активізувати увагу пацієнта, зробити спілкування більш ефективним.

Подобные документы

 • Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділової взаємодії. Особливості етикету бізнесу і підприємництва. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.01.2015

 • Основні поняття про етикет. Структура й функції спілкування. Характеристика сторін спілкування. Загальні відомості про невербальне спілкування. Уміння правильно говорити. Ефективності наукової комунікації та налагодження наукових та ділових контактів.

  реферат, добавлен 29.10.2013

 • Етикет і взаємини з іноземцями. Правила у світі моди. Оформлення візитних карток дипломатичного характеру. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті ділового спілкування. Вербальне спілкування. Техніка мовлення. Голос, жести та пози у процесі спілкування.

  реферат, добавлен 03.06.2010

 • Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2011

 • Теоретичні засади поняття про етикет, характеристика його основних норм та їх еволюція. Спілкування як прояв людської сутності та необхідна передумова існування суспільства. Особливості мови – основи культури, невичерпного океану вселюдського досвіду.

  реферат, добавлен 12.02.2012

 • Порядок проведення офіційних заходів з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм, правил і традицій. Вміння охоронця правильно вдягатися, мати навички ділового спілкування, мати спорядження, потрібне для виконання своїх професійних завдань.

  статья, добавлен 10.03.2018

 • Різноманіття передумов та вимірів людського спілкування: моральний аспект. Толерантність та абстрактність її ідеї. Особливості поваги в етиці. Прототипи співчуття та милосердя. Сутність любові та її основні ознаки. Культура спілкування й етикет.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Офіційно-діловий стиль російської мови. Етикет мовного спілкування. Етика ділового та адміністративної мови. Загальні елементи етикету адміністративної мови. Дотримання умов успішного мовного спілкування. Підтримання культурної атмосфери спілкування.

  контрольная работа, добавлен 01.08.2011

 • Етикет - це звід застиглих правил, його тісний зв'язок з життям суспільства. Таємниці успішного керування, відношення керівника з підлеглим. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами з республіки Корея. Листування у діловому спілкуванні.

  контрольная работа, добавлен 15.09.2010

 • Зміст поняття "етикет". Попередження конфліктних ситуацій у міжособистісному спілкуванні як найважливіша соціальна функція етикету. Епістолярний етикет, правила написання листів. Дипломатичний протокол: поняття, принципи. Міжнародне ділове спілкування.

  лекция, добавлен 02.02.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.