Ґенеза націоналізму

Періодизації та аналітичні структури. Три основні фази у формуванні кожного конкретного націоналізму як соціально-психологічного та ідеологічного явища. Інтелектуальні передвісники й формування ідеології. Політичні чинники та соціальні аспекти проблеми.

Подобные документы

 • Поняття та сутність масового соціально-психологічного явища. Характеристика та специфіка способів досягнення мети, значення змагання. Опис та використання процесу наслідування. Колективне переживання, засоби масової інформації та їх особливості.

  контрольная работа, добавлен 02.06.2015

 • Принципи соціально-психологічного дослідження. Метод дослідження як спосіб, шлях одержання необхідної інформації про соціально-психологічну реальність. Характеристика, основні правила, вимоги дотримання методів соціально-психологічного дослідження.

  реферат, добавлен 21.11.2008

 • Поняття предмету соціології, її основні категорії (визначеність, зумовленість, вибір). Характеристика соціальних відносин, їх види (економічні, політичні, правові, моральні та ін.). Особистість як соціальний тип. Соціальні явища, закони, процеси.

  реферат, добавлен 22.09.2015

 • Сутність поняття "студентська сім’я". Основні чинники готовності молоді до створення сім’ї. Специфічні проблеми, з якими стикаються студентські сім’ї, основні психологічні причини конфліктів у них. Шляхи вирішення соціально-психологічних проблем сім’ї.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження соціально-психологічного портрету випускників інтернатних закладів. Аналіз функції формування горизонту можливостей для випускників. Розгляд впливу закладу на формування структури суспільства, забезпечення розвитку та самореалізації учнів.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Політичні ідеї мислителів Київської Русі. Політико-правова думка Литовсько-Польського князівства. Роль Києво-Могилянська академії у відродженні національної культури та формуванні ідеології. Філософські погляди та вчення просвітників про державність.

  реферат, добавлен 12.03.2015

 • Витоки соціально-політичних вчень в Україні. Соціально-політичні концепції Києво-Могилянської академії як першого вищого навчального закладу на східних землях України. Соціально-політичні поеми Т. Шевченка. Українські дослідники у галузі соціології.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Підсистеми сім’ї: чоловік – жінка; батьки – діти; дитина – дитина. Види допомоги сім’ям: соціально-демографічні, матеріально-житлові, медико-соціальні, соціально-педагогічні. Реабілітаційна робота з неблагополучною сім'єю. Функції педагога-вихователя.

  курсовая работа, добавлен 09.03.2012

 • Основні чинники політичної соціалізації пострадянської студентської молоді. Формування в умовах вищої школи політичних орієнтацій майбутніх фахівців як складової їхньої політичної культури. Фактори, які обумовлюють політичні орієнтації студентства.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Поняття "суспільство" в філософії. Особливості соціальної детермінації. Структура і функції суспільства. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв’язок. Малі та середні соціальні групи. Глобальні проблеми людства і соціальне прогнозування.

  реферат, добавлен 13.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.