"Критична архітектура" Жана Нувеля та "аскетична архітектура" Петера Цумтора

Процес перетворення хай-теку в поезію, специфіка творчості Ж. Нувеля, його молодість і пізня слава. Характеристика музейної архітектури творця, опис Торре Агбара. Роботи архітектора П. Цумтора: каплиця Святого Бенедикта в Зумвітге та термальні лазні.

Подобные документы

 • Дерев’яна архітектура та поява кам’яних будівель на Київській Русі. Поширення монументального будівництва в давньоруських центрах. Риси києво-чернігівської архітектури. Пам’ятки Київської Русі: Софійський собор, Кирилівська церква, Михайлівський собор.

  реферат, добавлен 18.07.2015

 • Дослідження забудови та архітектури Києва на рубежі ХІХ-ХХ століть на фоні бурхливого економічного та культурного розвитку міста. Передумови формування київської архітектури. Ставлення городян до змін розвитку міста. Роль архітектора та замовника.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Аналіз періоду розвитку архітектури в європейських країнах з початку XV до початку XVII століття, в загальному перебігу Відродження та основ духовної і матеріальної культури Стародавній Греції і Рима. Форми античної архітектури: симетрія, пропорція.

  презентация, добавлен 22.10.2014

 • Становлення унікального та самобутнього образу архітектури Києва у творчому доробку архітектора П. Альошина. Формування урбаністичної ідентичності та пошук "формули міста" у проектах майстра. Ключові концепти та споруди Альошина у міжвоєнний період.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Проаналізовано розвиток архітектури рондокубізму - архітектурного спрямування міжвоєнного часу в Чехословаччині, який безпосередньо пов’язують із ідеологією становлення молодої національної держави. Огляд своєрідності чехословацької архітектури.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Ранньохристиянська архітектура та вплив на неї візантійської архітектурної традиції. Символізм планувальної структури та простору християнського храму. Основні етапи розвитку візантійської архітектури. Внесок Візантії у світову архітектурну спадщину.

  шпаргалка, добавлен 27.05.2016

 • Визначення ролі Петра Барбона та Паоло Домінічі в архітектурі Львова. Ознайомлення з перлинами ренесансного Львова: монастирем і костелом бенедиктинок, каплицею Кампіанів, костелом і монастирем бернардинів. Аналіз скульптури славетного палацу Корнякта.

  реферат, добавлен 13.05.2016

 • Розгляд питання розвитку “зеленої” архітектури як невід’ємної складової проектування і розвитку університетських кампусів. Удосконалення ландшафтів та архітектури закладів вищої освіти. Закони лінійної й повітряної перспективи. Естетизація довкілля.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Поняття архітектури як системи будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. Виконання малюнку архітектурної споруди Семи чудес світу або малюнку архітектурної споруди за власним задумом.

  презентация, добавлен 09.08.2018

 • Історіографічний аналіз сакральної архітектури Поділля XVII-XVIII ст. Характеристика техніки та мотивів декорування сакральної архітектури. шляхи збереження пам'яток із унікальними декоративними деталями з подальшими паспортизацією та реставрацією споруд.

  статья, добавлен 12.10.2018

 • Дослідження історії архітектури Поділля. Зародження в Україні мурованого оборонного будівництва. Визначні пам’ятки архітектури Поділля: церква-замок у Шарівці; Спасо-Преображенська церква 1600 р. с. Залужжя; Онуфріївська церква ХVІ ст. смт Гусятин та ін.

  реферат, добавлен 30.08.2018

 • Дослідження особливостей дерев’яної архітектури Покуття та Коломиї: культових споруд і дерев’яних храмі. Естетична цінність дерев’яного народного зодчества. Опис архітектурно-конструктивних форм і деталей, елементів декору і особливої гармонії пропорцій.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • Оцінка міри впливу староруської культурної основи і європейської культури на розвиток української архітектури і художнього мистецтва в період ХІV-ХVІ століть. Житло, оборонні споруди і культові будови середньовіччя як пам'ятники української архітектури.

  реферат, добавлен 20.10.2012

 • Визначення особливостей художньо-пластичних властивостей готичної та неоготичної архітектури, їх характерних форм та художньо-композиційні ознак. Дослідження характерних стилістичних інтерпретацій готичної архітектури в сучасних колекціях одягу.

  статья, добавлен 12.06.2022

 • Розгляд архаїки як доби складання монументальних образотворчих та архітектурних форм. Особливості побудови та розташування храмів у той час. Вивчення аспектів створення периптеру. Характеристика доричного, іонічного та коринфського стилів архітектури.

  контрольная работа, добавлен 04.12.2014

 • Розвиток класицизму як стилю, його головні риси та запозичення форм з античної архітектури. Класицизм в інтер’єрах: прозорість і чіткість організації і структурування внутрішнього простору. Класицизм і палладіанство, компромісний класицизм К. Рена.

  презентация, добавлен 17.11.2014

 • Художня культура революційної доби та специфіка періоду революційного романтизму. Містобудування і мистецтво першого десятиліття радянської розбудови: авангардне мистецтво і архітектура в соціальному експерименті. Особливості реконструкція Москви.

  лекция, добавлен 28.09.2014

 • Аналіз стану наукової розробки історії архітектури і містобудування України доби Гетьманщини, вивчення історіографії проблеми, з'ясування концептуальних підходів. Аналіз стилістики архітектури і її місця в загальноєвропейському архітектурному процесі.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Історія будівництва палацу дожів - пам'ятки італійської готичної архітектури XIV-XV століть, що знаходиться на площі Святого Марка у Венеції поряд із однойменним собором. Опис екстер’єру та інтер’єр палацу. Обробка палацових фасадів. Порта делла Карта.

  реферат, добавлен 14.05.2016

 • Дослідження архітектури втрачених українських церков міста Львова ХІІІ–ХVІІІ століття за писемними, картографічними та іконографічними матеріалами. Планувальні та об’ємно-просторові типи втрачених церков, а також формотворчі засади їх архітектури.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Визначення архітектури як виду мистецтва, розподіл по функціональному призначенню. Вираження стилю митця та історичного періоду в архітектурному образі. Зародження та віхи розвитку зодчества, характеристика основних напрямків. Будівлі у стилі модерн.

  реферат, добавлен 19.05.2014

 • Розвиток японської архітектури синто періодів Нара-Хейан. Об’ємно-просторова структура павільйонів. Архітектура буддійських храмів Японії. Взаємовплив буддійської і синтоїстської архітектури на формування святилищ синто, проблеми збереження самобутності.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Творча спадщина Є. Нагірного та виявлення її місця і значення для становлення і розвитку архітектури України. Проведення класифікації споруд архітектора за їх функціональним призначенням. Методика дослідження робіт попередників та діяльності персоналій.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Характеристика модерну як стильового напряму в мистецтві кінця XIX — початку ХХ століття. Аналіз архітектури будинків "Лісова спіраль", "Будинок-кошик", публічної бібліотеки в Канзас-Сіті, музею мистецтв у Мілуокі, вигнутого будинку у Польщі, ін.

  презентация, добавлен 19.11.2017

 • Образно-символічне значення Держпрому в розвитку архітектури України 1920-х років. Місце Держпрому у ряді об'єктів архітектури Західної Європи і США першої третини XX століття, вибір критеріїв його оцінки як пам'ятки архітектури світового значення.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.