Історія світової естетичної думки

Естетичні уявлення в первісному суспільстві. Античні ідеї естетичного. Особливості естетики в епоху Середньовіччя та Відродження (ренесансу). Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (під час бароко та класицизму). Естетика Просвітництва та її особливість.

Подобные документы

 • Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Виникнення естетичної думки в епоху рабовласницького суспільства. Розвиток культури Вавилону. Занепад естетичної думки античності і її римський період. Естетичні теорії епікуреїзма (Лукрецій, Горацій) і стоїків (Сенека). Неоплатонічна філософія.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Основні естетичні ідеї доби Київської Русі. Квінтесенція середньовічних архітектурних споруд. Формування естетичних ідей на теренах України у XIII–XVIII ст.: поява героїчного епосу, розвиток духовного життя. Розвиток української естетики в XIX–XX ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Естетичні уявлення у культурі первісного суспільства. Формування міфологічного мислення на основі практичного відношення. Естетичні поняття і терміни. Духовні ідеали й основні принципи моральності. Потреба в систематизації і класифікації термінології.

  реферат, добавлен 15.12.2014

 • Естетичні погляди Т. Манро на основі переосмислення принципів класичної естетики. Наукове дослідження естетичного феномена. Двопредметність естетики, зближення естетики з психологією. Вплив естетичної концепції Манро на культуротворчий процес в Україні.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Особливості розвитку естетики у перші десятиліття XIX - на початку XX ст. в межах риторики і поетики, літературознавства і фольклористики. Аналіз етичної концепції М. Хвильового та її порівняння з поглядами попередників - діячів українського Відродження.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.