Виникнення, розвиток і поширення етикету

Навчання людей шляхетності, здорового глузду, помірності та поміркованості як найліпших чеснот філософами Давньої Греції. Правила давньогрецького етикету, продиктовані міркуваннями взаємоповаги і співчуття. Давньоіндійський та китайський етикет.

Подобные документы

 • Історія виникнення мовного етикету. Дослідження особливостей вживання французьких мовленнєвих формул згідно мовного етикету. Ознайомлення з найбільш поширеними виразами французького мовного етикету, для досягнення комунікації з представниками іншої нації.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2017

 • Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2009

 • Принципи сучасного етикету. Гуманізм та людяність, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, дотримання звичаїв та традицій країни знаходження. Види етикету, діловий протокол. Підсистеми етикету, правила вітання у цивілізованому суспільстві.

  реферат, добавлен 18.06.2013

 • Діловий етикет як невід'ємна складова корпоративної культури. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Міфи про етикет. Світський та діловий етикет, їх відмінність, норми та правила. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету.

  реферат, добавлен 14.04.2012

 • Діловий етикет як невід'ємна складова корпоративної культури. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Міфи про етикет. Світський та діловий етикет, їх відмінність, норми та правила. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету.

  контрольная работа, добавлен 18.01.2015

 • Етика як сукупність принципів людської поведінки. Виникнення ділового етикету. Спілкування - складова ділового етикету. Сторони етикету: комунікативна, інтерактивна і перфективна. Рівні спілкування. Імідж - зовнішнє віддзеркалення людського зображення.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Філософсько-етичний аналіз етикету як соціокультурного феномена. Логіко-лінгвістичний розгляд терміна "етикет", вивчення історичних типів етикету як стійких систем у соціальній взаємодії людей. Міра присутності морального в етикетній імперативності.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Визначення та характеристика поняття мовленнєвого етикету та системи мовленнєвого етикету нації. Розгляд основних функцій мовленнєвого етикету: емоційно-експресивної (емотивної) контактної, регулюючої, функції віічливості, впливу та звертальної.

  реферат, добавлен 06.12.2016

 • Історія зародження і розвитку етикету. Розгляд короткої характеристики основ етичної поведінки: гарних манер, ввічливості, тактовності, чуйності і скромності. Правила етикету європейських та азіатських країн. Визначення принципів ведення бесіди.

  реферат, добавлен 02.10.2009

 • Поняття культури поведінки. Особливості етикету (порядку проведення певної церемонії), історія його виникнення. Етнонаціональний колорит етикету. Сучасний етикет і його основа (моральні принципи гуманізму та демократизму). Поняття скромності в культурі.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.