Забезпеченість фінансовими ресурсами регіону – основа соціально-економічного розвитку (на прикладі Чернівецької області)

Аналіз складу та динаміки фінансових ресурсів Чернівецької області (населення, підприємств та місцевого бюджету) за 2008-2012 роки. Визначення впливу фінансових ресурсів на валовий регіональний продукт та на індекс конкурентоспроможності регіону.

Подобные документы

 • Склад та структура фінансових ресурсів держави, підприємств і населення. Баланс фінансових ресурсів держави. Види цінних паперів та їх характеристика. Державний бюджет - шляхи його формування, поповнення та основні статті витрат. Позабюджетні фонди.

  реферат, добавлен 02.03.2013

 • Загальна соціально-економічна характеристика Луганської області. Інвестиційні переваги та пріоритети регіону. Аналіз стану інвестиційної активності в регіоні (в розрізі галузей, підприємств). Заходи з підвищення інвестиційної привабливості області.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2015

 • Дослідження сукупності власних, залучених ззовні та позикових грошових коштів, що змінюються у процесі господарського кругообігу. Аналіз підходів до розуміння формування фінансових ресурсів підприємства. Визначення їх як, факторів забезпечення розвитку.

  статья, добавлен 28.10.2016

 • Ознайомлення з підходами до вивчення сутності фінансових ресурсів домогосподарств. Виявлення залежності рівня валового внутрішнього продукту від обсягів депозитів, кредитів і заощаджень населення. Аналіз зарубіжного досвіду розподілу фінансових ресурсів.

  автореферат, добавлен 13.04.2018

 • Поняття фінансових ресурсів підприємства, аналіз промислово-виробничого сектору України. Підходи до формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами. Створення ефективної системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах України.

  статья, добавлен 02.01.2019

 • Поняття фінансових ресурсів та джерела формування. Рух коштів, його швидкість і масштаби. Формування й використання різноманітних грошових фондів на підприємстві. Склад і характеристика фінансових ресурсів підприємств. Статутний капітал підприємства.

  реферат, добавлен 31.01.2012

 • Аналіз залежності місцевого бюджету від державного бюджету про що свідчять трансферти у формуванні місцевого бюджету. Розробка рекомендацій для забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, зміцнення ресурсної бази.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Сутність системи формування доходів місцевих бюджетів. Визначення економічного змісту й ролі неподаткових платежів у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Механізм управління ресурсною базою бюджетів через фінансове планування.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Аналіз проблем обмеженості фінансових ресурсів малих підприємств. Методика визначення інструментарію експрес-аналізу їх стану. Оцінка позичальника з метою відображення динаміки діяльності. Формування системи кредитування з урахуванням кредитного ризику.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Положення формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування як основа економічного розвитку територіальних громад. Вдосконалення фінансування самоврядних територій. Функціональні обов’язки самоуправління, самофінансування територіальних громад.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.