Забезпеченість фінансовими ресурсами регіону – основа соціально-економічного розвитку (на прикладі Чернівецької області)

Аналіз складу та динаміки фінансових ресурсів Чернівецької області (населення, підприємств та місцевого бюджету) за 2008-2012 роки. Визначення впливу фінансових ресурсів на валовий регіональний продукт та на індекс конкурентоспроможності регіону.

Подобные документы

 • Дослідження аспектів формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації. Аналіз динаміки дохідної частини місцевих бюджетів Чернівецької області за 2014-2016 роки. Визначення структури доходів місцевих бюджетів області.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Переваги та недоліки методів планування та прогнозування обсягу фінансових ресурсів підприємства. Здійснення класифікації та аналізу основних методів прогнозування обсягу фінансових ресурсів. Оптимізація структури джерел формування фінансових ресурсів.

  статья, добавлен 28.12.2018

 • Склад та структура фінансових ресурсів держави, підприємств і населення. Баланс фінансових ресурсів держави. Види цінних паперів та їх характеристика. Державний бюджет - шляхи його формування, поповнення та основні статті витрат. Позабюджетні фонди.

  реферат, добавлен 02.03.2013

 • Загальна соціально-економічна характеристика Луганської області. Інвестиційні переваги та пріоритети регіону. Аналіз стану інвестиційної активності в регіоні (в розрізі галузей, підприємств). Заходи з підвищення інвестиційної привабливості області.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2015

 • Дослідження сукупності власних, залучених ззовні та позикових грошових коштів, що змінюються у процесі господарського кругообігу. Аналіз підходів до розуміння формування фінансових ресурсів підприємства. Визначення їх як, факторів забезпечення розвитку.

  статья, добавлен 28.10.2016

 • Ознайомлення з підходами до вивчення сутності фінансових ресурсів домогосподарств. Виявлення залежності рівня валового внутрішнього продукту від обсягів депозитів, кредитів і заощаджень населення. Аналіз зарубіжного досвіду розподілу фінансових ресурсів.

  автореферат, добавлен 13.04.2018

 • Технологія оцінки та аналізу формування фінансових ресурсів. Удосконалення організації фінансування підприємства аграрного ринку. Ідентифікація чинників впливу на формування фінансових ресурсів підприємства аграрного ринку. Оцінка рівня забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2019

 • Поняття фінансових ресурсів та джерела формування. Рух коштів, його швидкість і масштаби. Формування й використання різноманітних грошових фондів на підприємстві. Склад і характеристика фінансових ресурсів підприємств. Статутний капітал підприємства.

  реферат, добавлен 31.01.2012

 • Поняття фінансових ресурсів підприємства, аналіз промислово-виробничого сектору України. Підходи до формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами. Створення ефективної системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах України.

  статья, добавлен 02.01.2019

 • Аналіз залежності місцевого бюджету від державного бюджету про що свідчять трансферти у формуванні місцевого бюджету. Розробка рекомендацій для забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, зміцнення ресурсної бази.

  статья, добавлен 07.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.