Фазові рівноваги в системі Tl2Se–Tl9BiSe6–Tl4PbSe3

Халькогеніди важких металів як термоелектричні матеріали, перспективних в енергозберігаючих технологіях, в виробництві електроенергії з поновлюваних джерел. Вивчення фазових рівноваг методами термічного, рентгено-фазового та мікроструктурного аналізів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.