Створення конструкцій з сайт-специфічною рекомбіназною системою CRE/loxP під контролем 35S промотору та їх використання для отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей

Результати використання векторних ДНК-конструкцій, що містять у своєму складі сайт-специфічну систему. Створення основних трансгенних рослин для відбору трансформованого матеріалу. Характеристика канаміцину та споріднених аміноглікозидних антибіотиків.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.